Rektorem Ostravské univerzity byl zvolen znovu prof. Jiří Močkoř

Ostrava, 16. listopadu 2010 - Rektorem Ostravské univerzity v Ostravě byl členy Akademického senátu zvolen prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.

Akademický senát Ostravské univerzity v Ostravě na svém zasedání dne 15. listopadu 2010 zvolil pro volební období 2011 - 2015 nového rektora. V tajném hlasování bylo pro 28 ze 33 přítomných senátorů. Jediným navrženým kandidátem byl prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., dosavadní rektor univerzity. Své funkce se ujme 1. března 2011.