Tělocvikáři se dočkali

OSTRAVA, 15. února 2010 - Dlouho očekávanou kombinaci tělesné výchovy s přirodovědeckými předměty spouští pro budoucí učitele středních škol již v nastávajícím akademickém roce 2010/2011 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (PdF). Posílí tak flexibilitu středoškolských tělocvikářů i jejich pozici a šance na trhu práce.

Jste pohybově aktivní, nadaní a pohyb pro vás není jen nuceným odříkáním v hodinách tělocviku? Chtěli byste váš zájem o sport spojit se svou profesí a pomáhat jej rozvíjet i u jiných, především mladších? A baví vás současně i přírodovědné předměty? Potom vám Pedagogická fakulta nabízí ideální příležitost. Pro nastávající akademický rok připravila moderní a atraktivní studijní obor pro všechny, kteří mají zájem nejen studovat, ale i aktivně žít pohybem a sportem.

Pedagogická fakulta získala akreditaci pro studijní obor Tělesná výchova a sport, který lze nově studovat v pro ni dosud unikátní kombinaci s předměty jako je bilogie, chemie, fyzika a informatika i další nejen na půdě PdF, ale i Přírodovědecké fakulty. Absolventi tohoto studijního oboru se uplatní nejen jako učitelé tělocvikáři na středních školách také jako učitelé přírodovědných předmětů. Stanou se flexibilnějšími a posílí se tak i jejich pozice a šance na trhu práce.