Setkáni vedení Ostravské univerzity s absolventy

Ostrava, 2. prosince 2009 - V pátek 4. prosince 2009 ve 14 hodin proběhne v univerzitní aule na ul. Českobratrská 16, setkání vedení Ostravské univerzity s absolventy.

Univerzita se rozhodla postavit vztahy s absolventy na novou úroveň a znovu učinit své absolventy přirozenou součástí akademické obce. Nezve je jen k tomu, aby byli spojeni s její minulostí a přítomností, ale chce, aby se podíleli i na její budoucnosti. Názory, zkušenosti a podněty absolventů budou cennou zpětnou vazbou a inspirací pro další rozvoj Ostravské univerzity.