Univerzita šije na míru

Moravská Ostrava, 4. listopadu 2009 – Ostravská univerzita v Ostravě (OU) „šije na míru“ svým potenciálním zájemcům o studium nejen vzdělávací programy, ale k  propagaci svých aktivit využívá jako jedna z mála českých univerzit i oblíbené komunikační kanály mladých lidí – Facebook a Youtube (později i Twitter). Třetím rokem rovněž vydává INFO<U>, newsletter, pestrý a v českém vysokém školství ojedinělý elektronický měsíčník. A co víc: má na svém webu pro ně pod názvem „Proč studovat právě v Ostravě“ i zajímavého a podrobného průvodce městem a jeho okolím.

„Důkazem chytrého využívání moderních komunikačních kanálů směrem k potenciálním studentům Ostravskou univerzitou je to, že univerzita má na společenské síti Facebook svůj profil,“ uvedla vedoucí kanceláře rektora OU Zuzana Tesarčíková. Přispívají do něj její fanoušci, umísťují sem krátké informace o aktuálním dění na OU. Prohlédnout si tu můžete i řadu jejich fotografií.

„Dalším dokladem prezentace univerzity novými kanály je i odkaz na oblíbené úložiště videí Youtube, který, stejně jako odkaz na Facebookový profil, najdete na homepage Ostravské univerzity v bloku Ze života univerzity, či v patičce každé stránky univerzitního webu,“ řekla dále Tesarčíková. Aktuálně tu najdete například nový krátkometrážní dokumentární film univerzity. Film provádí jednotlivými fakultami OU. Návštěvník v něm má mimo jiné možnost slyšet názory a postřehy samotných studentů. Časem by se tu však vedle videí ze slavnostních aktů měly objevit i záběry z běžného života studentů OU, aby potenciální zájemci na vlastní oči viděli, jak to na OU ve skutečnosti chodí. Až se naplno zaběhne profil OU na Facebooku, uvažuje univerzita o podobném kontu na další sociální síti Twitter.

Další zajímavostí v komunikaci Ostravské univerzity s veřejností je její elektronický měsíčník, newsletter INFO<U>. Na většině českých univerzit byste však podobné periodikum hledali marně. „Univerzity zpravidla vydávají jenom tištěné občasníky, které jsou svým obsahem i grafikou určeny spíše vlastním zaměstnancům než externí veřejnosti“ uvedla šéfredaktorka INFO<U> Hana Jenčová. Marketingové komunikaci českých VŠ se již několik let věnuje i ve své badatelské činnosti v rámci vlastního univerzitního studia. Newsletter je měsíčníkem, zasílaným jen externím zájemcům, a to výhradně elektronicky. Staví na krátkých informacích a fotografiích v co nejširší škále. Jeho čtenáři jsou již třetím rokem vedle studentů a zaměstnanců univerzity na webu OU především manažeři, politici, ale i studenti a učitelé základních a středních škol. INFO<U> najdete například i v parlamentu, senátu stejně jako v největších českých knihovnách.

Univerzita se také postupně snaží přiblížit se svým cílovým skupinám veřejnosti i samotným obsahem informací na webu. Svědčí o tom například průvodce po Ostravě a regionu pod názvem „Proč studovat právě v Ostravě?“ v bloku informací pro uchazeče o studium na titulní straně webu. „Všechny tyto moderní formy komunikace s veřejností - Facebook, Youtube, elektronický průvodce i newsletter INFO<U> či uvažovaný Twitter, jsou ilustrací toho, jak se Ostravská univerzita snaží vyjít svým uchazečům vstříc a poskytnout jim co nejvíc informací pro ně zajímavou a stravitelnou formou,“ zakončila Tesarčíková.