Ostravská univerzita v Ostravě mládeži z ústavní péče

Učíme je i to, jak hledat práci

Ostrava, 2. listopadu 2009 - Mladí lidé z dětských domovů a výchovných ústavů to s uplatněním v praktickém životě nemají snadné. Kromě většinou nižšího vzdělání si neosvojí ani ty nejzákladnější věci každodenního života. Neumí navázat plnohodnotné vztahy, založit fungující rodinu a pečovat o domácnost, ale ani bránit se kriminalitě či si najít a udržet práci. Díky podpoře Krajského úřadu MSK a Evropské unie mohla pro ně Pedagogická fakulta Ostravská univerzity v Ostravě (PdF OU) připravit zvláštní projekt CZ.1.07/1.2.10/11.0006 „Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života“, v jehož průběhu se tomu všemu mohou naučit. Další dva běhy zajímavého cyklu se právě v těchto dnech rozbíhají.

Děti a mládež, které vyrostly v dětských domovech a výchovných ústavech, dosahují často nízké úrovně vzdělání. Trpí specifickými poruchami učení a chování. Obtížně se včleňují do společnosti. Těžce navazují plnohodnotné vztahy. Jsou mnohem víc než jejich vrstevníci z úplných rodin ohroženi různými sociálně-patologickými jevy. Mnoho z nich nenajde práci, končí v azylových domech, páchají trestnou činnost nebo se stávají klienty různých léčeben. Projekt PdF OU vytváří nový systém jejich přípravy pro běžný život, který by jim měl prostřednictvím nových praktických vědomostí a dovedností umožnit osamostatnit se. Už tento týden začíná v Ostravě 1. běh (3.-5.11.), pokračovat bude 21.-22.11. v Beskydech. Další běh bude zahájen 10.-12.11. v Ostravě a pokračovat 28.-29.11. v Beskydech.

V rámci projektu byl vytvořen speciální vzdělávací program pod názvem „Můj nový život“ (i jeho e-learningová podoba), informační systém „Fiktivní domácnost“ a vytvořeny webové stránky s radami, užitečnými informacemi a kontakty pro mládež odcházející ze zařízení institucionální péče do běžného života. Program „Můj nový život“ se skládá ze sedmi ucelených tematických bloků: Domácnost, Rozvoj sociálních dovedností, Rodina, vztahy a rodinné právo, Speciální vzdělávání, Práce s PC a digitální fotografie, Zaměstnání a Prevence patologických jevů.

Velký zájem se dá očekávat od setkání mládeže s odborníky na drogovou problematiku a policisty. Jan Hlaváč a David Kondělka z ostravského Centra pro drogově závislé se mládeži v květnovém běhu snažili vysvětlit záludnost drog a jejich dealerů, přičemž se záměrně snažili mluvit „jazykem“ problémové mládeže. „Dealer není kámoš, ale jde mu jen u prachy,“ řekl v průběhu svého vystoupení např. J. Hlaváč. Mládež nepochybně se zájmem navštíví Okresní soud a setká se s pracovníky Městské policie Ostrava. Policisté mládež seznámí s celkovou prací policie, budou hovořit o právech a povinnostech občanů při kontaktu s policí a sehrají modelovou situaci krádeže, kdy děti budou v roli pachatele i oběti.

Moravskoslezský kraj považuje vzdělávání za jeden z nejdůležitějších předpokladů sociálního začlenění dětí a mládeže se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním. Proto se odstraňováním zbytečných bariér snaží zachovávat a podporovat vhodné formy vzdělávání žáků se znevýhodněním. Projekt Evropské unie OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – „Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života“ usiluje o zajištění rovného přístupu k nabízeným příležitostem, které mohou pomoci odstranit právě překážky v sociálním začleňování dětí a mládeže i jejich integrace do normálního života. Ostravská univerzita zahájila tento projekt v půli listopadu 2008 a v květnu 2009 proběhl první z celkem pěti běhů kurzu, kterého se zúčastnilo 20 dětí ze tří dětských domovů a jednoho výchovného ústavu.