Školství: mobbing, ale i obtěžování studentů

Moravská Ostrava, 9. září 2009 - Výzkumem učitelů coby obětí mobbingu, využíváním public relations při řízení školy, ale i sexuálním obtěžováním studentů učiteli, se bude mimo jiné zabývat třídenní celostátní konference na Katedře pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty (PdF) Ostravské univerzity v Ostravě. Již XVII. ročník tentokrát zaměřený na český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu tradičně pořádá Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV). Od 9. do 11. září 2009 zde očekávaných 155 účastníků z České, Polské a Slovenské republiky vystoupí s celkem 118 příspěvky.

Konference proběhne v sedmi sekcích, týkajících se např. profesní přípravy učitele a jeho rozvoje, výzkumu profese učitele a jiných pedagogických pracovníků a výzkumu žáka. Součástí konference jsou dvě odborná sympózia, informující o výzkumech odborníků z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. První je zaměřeno na případovou studii jedné české základní školy, druhé sympózium se věnuje velmi přínosnému tématu potřeb a názorů veřejnosti ve vztahu ke školství a vzdělávání vůbec.

Martin Malčik, proděkan pro rozvoj Pedagogické fakulty se zaměří na aktuální téma public relations – komunikace s veřejností jako efektivního řízení školy. „Školy jsou dnes vystaveny soutěžení i silné konkurenci. Správná komunikace s vnitřní i vnější veřejností je pro oblast vzdělávání z hlediska řízení a transferu znalostí, informací a inovací zásadní,“ uvedl Malčik k tématu příspěvku, který vytvořil společně se Stanislavem Dlouhým.

S výsledky výzkumu v českých základních školách věnovanému učitelům jako obětem mobbingu (rafinovaná šikana na pracovišti) se ve svém společném příspěvku věnují odborníci z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno Tomáš Čech, Daniel Kantor a Lucie Švancarová. Škála témat je ale mnohem širší. Pozornost jistě vzbudí také zamyšlení nad tím, proč nejsou mezi žáky a studenty oblíbeny přírodovědné předměty, nebo jaký by měl být učitel, zda přísný nebo tolerantní. Za poslech bude stát jistě i to, jak se vysokoškolští studenti vyrovnávají se stresem před zkouškou či postoje studentů učitelství k profesi učitele.

Více na: http://konference.osu.cz/capv09/

XVII. ročník celostátní konference ČAPV - Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextuXVII. ročník celostátní konference ČAPV - Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextuXVII. ročník celostátní konference ČAPV - Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextuXVII. ročník celostátní konference ČAPV - Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextuXVII. ročník celostátní konference ČAPV - Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextuXVII. ročník celostátní konference ČAPV - Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextuXVII. ročník celostátní konference ČAPV - Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextuXVII. ročník celostátní konference ČAPV - Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextuXVII. ročník celostátní konference ČAPV - Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextuXVII. ročník celostátní konference ČAPV - Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu

Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) posláním této profesně zájmové organizace je zkvalitňování vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu (PV), vzájemná výměna informací mezi pracovníky PV, šíření jeho výsledků a jejich praktická aplikace. Pedagogický výzkum je chápán jako všechny výzkumné aktivity v oblasti výchovy, vzdělávání a školství. ČAPV je členem Evropské asociace pedagogického výzkumu, European Educational Research Association (EERA). Více na: http://konference.osu.cz/capv09/