Ostrava by měla mít lékařskou fakultu, míní podle výzkumu veřejnost

OSTRAVA, 20. května 2009 – Ostravská univerzita by měla mít lékařskou fakultu. Podle marketingového výzkumu si to myslí jak obyvatelé krajského města, tak studenti středních škol, kteří by na nové fakultě případně mohli studovat už ve školním roce 2010-2011. V šetření, kde bylo dotazováno 500 zástupců veřejnosti, se 92,9  % respondentů vyjádřilo, že považuje vznik lékařské fakulty za přínosné. Navíc 31 % dotázaných respondentů zaznamenalo přípravu vzniku této nové fakulty Ostravské univerzity. „Potvrdil se i zájem studentů. V samostatném výzkumu jich odpovídalo zhruba 340. Je pro nás pozitivní, že 61 % studentů informace o vzniku lékařské fakulty v Ostravě zaujala,“ uvedl rektor Ostravské univerzity v Ostravě Jiří Močkoř.

Nejčastěji podle něj studenty zajímají, ve spojitosti s přípravou vzniku fakulty, informace o podobě přijímacího řízení a také to, jaké obory bude možné studovat. Nejčastěji zmiňovanými pozitivy, která studenti oceňují, je další možnost studia lékařských oborů na Moravě. Patrný je také zvýšený zájem studentů o Ostravskou univerzitu jako celek. Studenti nedokázali specifikovat žádná negativa, která by vznik Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě mohl přinést, pouze konstatovali, že „nějaká negativa pravděpodobně budou“.

O studiu medicíny dnes uvažuje 22 % z osloveného vzorku studentů, z toho 60 % mladých by rádo studovalo medicínu v Ostravě. Konkrétně 51 % studentů z ČR a 83 % studentů ze Slovenska, kde se  vzhledem k blízkosti hranic tazatelé rovněž na zájem o studium ptali.

„Nejdůležitějšími faktory pro výběr vysoké školy je zájem o daný obor, následné uplatnění v zajímavé práci, šance na přijetí, kvalita výuky a v neposlední řadě finanční požadavky – školné. Studenti se rozhodují zpravidla sami, určitý poradní hlas mají rodiče,“ vysvětlil rektor Močkoř. Pro další období bude klíčová informovanost studentů o nově vznikající lékařské fakultě, která je v současné době v procesu přípravy na akreditaci (tzn.již dokončila kompletaci akreditačních podkladů pro ministerstvo zdravotnictví).

Lékařská fakulta má v Moravskoslezském kraji nač navazovat. Ostravská univerzita má totiž již několik let zdravotnické obory v nabídce studijních možností, a to na Fakultě zdravotnických studií. Ta zahrnuje 17 medicínských a zdravotnických oborů, 11 kateder a ústavů, na nichž letos studuje přes tisíc posluchačů. Studovat zde lze například radiologii, zdravotnickou záchranu životů, fyzioterapii, hygienu či porodní asistenci. Mnohé obory mají mezinárodní prestiž. Od začátku letošního roku například fakulta usiluje o zařazení do evropské špičky pro obor ortotik-protetik (zabývá se náhradami chybějících končetin, nejčastěji po amputacích).

Na tyto i další kvality by podle rektora Jiřího Močkoře mohla a měla navazovat lékařská fakulta. Její vznik opakovaně podpořilo jak statutární město Ostrava, tak Moravskoslezský kraj.

Zdravotní studia existují v Ostravě od roku 1993. Za tu dobu univerzita nabízí pětkrát více medicínských oborů než v prvním roce fungování. Zázemí vyučujících odborníků, kteří jsou z části klinickými specialisty ostravské fakultní nemocnice, v tuto chvíli čítá dohromady 85 profesorů, docentů a doktorů s titulem PhD. Toto personální zázemí špičkových specialistů se nyní v souvislosti s přípravou lékařské fakulty plynule rozrůstá.