Znalosti českých středoškoláků klesají

Moravská Ostrava, 27.11.2008 - V průměru o jedno až tři procenta poklesly znalosti čerstvých středoškoláků z matematiky, češtiny a cizího jazyka podle testování 8 000 středoškoláků ČR (z celkového počtu 16 000) Metodickým a evaluačním centrem (MEC) Ostravské univerzity v Ostravě (OU). Děvčata vynikají v češtině, chlapci jsou lepší v matematice. I těmito výsledky se zabývala konference, která proběhla 27. listopadu 2008 v aule Ostravské univerzity za přítomnosti participujících osobností a škol. Zaměřila se na vyhodnocení dvou programů: „Testování žáků 1. ročníků oborů poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou“ a „Test moderních českých (československých) dějin“.

„Zjištěné výsledky vykazují rozdíly v úrovni vzdělanosti nových středoškoláků jednotlivých měst se stejným typem škol,“ řekl nám proděkan pro rozvoj Pedagogické fakulty OU Martin Malčík. „Duchovní matkou unikátního projektu KVALITA, díky němuž byla systémově testována kvalita vzdělávání škol Moravskoslezkého kraje jako jediného kraje v ČR, je Jaroslava Wenigerová, která se už před osmi lety zasloužila o prosazení a propagaci projektu,“ dodal Malčík.

„Založili jsme systém, který funguje, ale ještě je nutné, aby jej každá škola vzala za své, zatím tomu tak není,“ řekla Jaroslava Wenigerová. MEC označila Wenigerová za jedinečné centrum, o němž na MŠMT ví a očekávají, že jim pracovníci MEC s kvalitou vzdělávání ve školách pomohou. Protože ví, že jezdí i do světa a sbírají zkušenosti.

Ředitelka Gymnázia Olgy Havlové Dagmar Juchelková na konferenci řekla: „Programy jsou obrovskou pomocí ředitelům škol, získají díky němu možnost srovnání s výsledky jiných škol. Jsou inspirací pedagogům, cennou pomůckou zlepšení kvality vyučování. Žáci otestováním sama sebe a srovnáním s dalšími studenty získají impuls ke svému dalšímu rozvoji.“ Potvrdila přesvědčení Wenigerové o nutnosti zapojení co nejširšího počtu škol, v zájmu objektivních výsledků. Více na  www.mecops.cz.