Bez dobrých učitelů by nebyli dobří žáci

Moravská Ostrava, 29. října 2008 – 55. výročí svého vysokoškolského vzdělávání si připomněli učitelé severní Moravy a Slezska na dvoudenní slavnosti (23. a 24. října 2008) pořádané Pedagogickou fakultou (PdF) Ostravské univerzity v Ostravě (OU). Na konferenci FACULTAS PAEDAGOGICA 1953-2008 promluvili mimo jiné rektor univerzity Jiří Močkoř, děkan PdF OU Josef Malach, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Libor Lenčo, ale i řada pamětníků. Do posledního místa zaplněná aula OU zhlédla dokumentární film o vzniku, vývoji a současnosti PdF. Byl pokřtěn sborník vydaný k jubileu a vyhlášena soutěž o Cenu profesora Uhra. Zvláštností byly na malířských stojanech přímo v aule instalované portréty všech dosavadních děkanů fakulty v nadživotní velikosti.

„Když jsem přijímal pozvání pana děkana Pedagogické fakulty na tuto slavnost, zvažoval jsem, zda by to nemělo být obráceně. Zda bych spíš já neměl pozvat pana děkana, když naše Ostravská univerzita vznikla z Pedagogické fakulty...,“ řekl v úvodu rektor univerzity J. Močkoř. Děkan PdF OU J. Malach u příležitosti výročí popřál: „Všem studentům naší fakulty přeji, aby měli náročné a spravedlivé učitele. Jejich učitelům, aby měli zvídavé a po poznání toužící studenty.“ Protože, jak řekl jeden z pamětníků, bez dobrých učitelů by nebyli dobří žáci. Vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy L. Lenčo se ve svém neformálním projevu hrdě přihlásil ke své alma mater, jíž je právě Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě.

V dokumentárním filmu o PdF pamětníci zavzpomínali na počátky fakulty, kterou v současnosti každoročně absolvuje na 2000 studentů. Mezi absolventy fakulty je řada známých osobností. (Patří k nim mj. např. Tomáš Etzler, někdejší válečný zpravodaj CNN, v současnosti reportér ČT, a Monika Žídková, Miss Europe 2005.) Pokřtění dvousetstránkového sborníku s názvem „55. výročí vysokoškolského vzdělávání učitelů na severní Moravě a ve Slezsku“ šampaňským se ujali děkan PdF J. Malach, vedoucí katedry české literatury, literární vědy a dějin umění Svatava Urbanová a Vladimír Krejčí. Urbanová při křtu vtipně glosovala nápadem se třemi sudičkami z nichž jedna je ze sborníku nadšena, druhá kritizuje překotnost jeho vzniku a třetí dává čtenáři na výběr, jaké stanovisko k této rozsáhlé práci zaujme. Děkan fakulty si s optimismem sobě vlastním vybral za svou sudičku první.

„Letos poprvé vyhlašujeme soutěž o Cenu profesora Uhra. Mohou ji získat absolventi - magistři a doktoranti za dílo sloužící rozvoji pedagogiky jako vědy v oblastech vědecké, graduační a didaktické,“ dodal děkan PdF Malach.

Budoucí studenti PdF se mohou těšit na rozšíření nabídky studijních programů 12 kateder fakulty a tří účelových zařízení o studium učitelství pedagogiky pro střední školy, andragogiky a dalších neučitelských studijních programů. Rostoucím požadavkům na celoživotní učení vycházejí vstříc vzdělávací programy a kurzy pro dospělé fakultou pořádané.

První den slavnostního setkání moravských pedagogů, 23. října 2008, proběhl ve znamení slavnostního koncertu a vernisáže výtvarných prací studentů OU. Po úvodních slovech děkana J. Malacha rozezvučily aulu univerzity písně v podání Vysokoškolského pěveckého sboru univerzity vedeného sbormistrem Janem Spisarem. Za klavírního doprovodu Jana Nowaka zazpívala slovenské písně Zlatica Berkyová. Loilletovu Sonátu přednesl na trubku Jan Štěpánek a za klavír usedla Kateřina Skácelová. Vystoupilo i Kvarteto katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty OU. Na koncert navázala vernisáž výstavy výtvarných prací studentů univerzity.