Příběh Ostravské univerzity

Moravská Ostrava, 20. září 2008 - Absolutní novinkou, promítnutím dokumentárního filmu o vzniku, vývoji a současnosti Pedagogické fakulty (PdF) Ostravské univerzity v Ostravě (OU), oslaví fakulta 55. výročí vysokoškolského vzdělávání učitelů na severní Moravě a Slezsku. Součástí dvoudenních (23. a 24. října 2008) oslav je i vyhlášení soutěže o Cenu profesora Uhra, křest sborníku, vystoupení pamětníků, slavnostní koncert i následné otevření stálé expozice o vývoji fakulty.

V dokumentárním filmu pamětníci, někdejší proděkanka M. Frydrychová, učitel J. Pleskot aj., zavzpomínají na poválečné Ostravsko potýkající se s obrovským nedostatkem učitelů. Připomenou vznik samostatné vysoké školy - Pedagogického institutu v roce 1959 i jeho předchůdce Vyšší pedagogickou školu v Opavě (založena roku 1953). Institutu, který nejenže dostal o pět let později statut samostatné Pedagogické fakulty, ale stal se také zárodkem nové vysoké školy - Ostravské univerzity. Film bude poprvé promítnut 24. října 2008 v aule Ostravské univerzity na konferenci Facultas Pedagogica 1953 − 2008. Doplní jej sborník a stálá expozice vývoji PdF, která bude po konferenci umístěna v rekonstruované budově fakulty na Mlýnské ulici v centru Ostravy. Cena profesora Uhra bude od letošního roku udělována za dílo sloužící rozvoji pedagogiky jako vědy v oblastech vědecké, graduační (absolventům - magistrům a doktorantům) a didaktické.

Slavnostní setkání k 55. výročí vysokoškolského vzdělávání učitelů na severní Moravě a ve Slezsku pořádané Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě proběhne ve dnech 23. a 24. října 2008 v aule univerzity na Českobratrské 16. Ve čtvrtek 23. října 2008 se od 18 hodin uskuteční slavnostní koncert, vernisáž výtvarných prací studentů. Následující den, v pátek 24. října od 9 hodin pak po úvodních slovech rektora OU a děkana PdF promítnutí dokumentárního filmu o vzniku, vývoji a současnosti PdF OU a vystoupení pamětníků a hostů.