Spokojeni byli všichni (dárek mládeži z dětských domovů)

loga

Moravská Ostrava, 12. června 2008 – I ty nejběžnější věci jsou pro mnohé neobyčejnými. Své o tom až donedávna věděla mládež opouštějící dětské domovy absolutně nepřipravená pro praktický život. Nezaviněná neschopnost zapojit se do běžného života ji pak často přiváděla do azylových domů, na úřady práce, do různých léčeben nebo dokonce až do vězení. Projekt „Podpora zvyšování vzdělanosti dětí v zařízeních institucionální péče“, vytvořený projektovým oddělením Ostravské univerzity v Ostravě (OU) a financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, tuto zbytečnou bariéru boří.

Mladým lidem z dětských domovů a výchovných ústavů kromě vlastní rodiny nejvíc chybí správné životní vzory, podle kterých by si utvářeli své životní hodnoty. Sociální pracovníci jim navíc při nejlepší vůli nemohou poskytnout dostatečnou návaznou péči. Další osudy mládeže po odchodu „z děcáku“ jsou proto většinou velmi smutné: Azylový dům. Nezaměstnanost. Léčebna. Kriminál. Této mládeži často chybí i pracovní návyky a jiné dovednosti pro  praktický život potřebné. Finanční podpora EU a státního rozpočtu ČR naštěstí umožnila tento palčivý a mnohaletý problém řešit. Projektové oddělení OU pro ně vytvořilo kurz „Život mimo ústavní zařízení“.

Do projektu, který v několika modulech nabídl informace, rady, podněty k zamyšlení a formou sociálních her i učil děti novým dovednostem, hlavně v oblasti komunikace a kooperace se zapojilo 14 dětských domovů a 2 výchovné ústavy. Z celkem 16 zařízení bylo 14 zařízení z Moravskoslezského kraje (MSK), po jednom z kraje Zlínského a Olomouckého. Zařízení zapojená do projektu z MSK (14 z celkového počtu 26 - podle údajů KÚ MSK) představují více než polovinu (54 %) zařízení, která se mohla projektu účastnit.

„Naše vychovatelka i děti mne informovali o průběhu projektu, který pro ně Ostravská univerzita připravila. Byla jsem překvapena hodnocením některých našich dětí, které jsou ve věku, kdy jsou aktuálně nespokojeny téměř se vším a neustále se nudí. Tentokrát, bez výjimky, byli spokojeni všichni,“ uvedla ředitelka jednoho z nich, Dětského domova v Novém Jičíně Mgr. Blanka Flisníková .

Projekt nabídl kurz v rozsahu 36 hodin, rozdělený na teoretickou a praktickou část. Prošlo jím celkem 70 dětí. Zkrácených verzí kurzů s rozdílnými hodinovými dotacemi se zúčastnilo dalších 52 dětí. Kurz 36hodinový absolvovalo 70 dětí (34 děvčat, 36 chlapců), 16hodinový , teoretický 18 mladých lidí (7 dívek, 11 chlapců), 20hodinový, praktický dětí 10 (2 dívky, 8 chlapců, 12hodinový, specializovaný 18 dětí (10 dívek, 8 chlapců) a 3hodinový s přednáškami doktora Svobody celkem 6 mladých (1 dívka, 5 chlapců).

V rámci projektu byl vytvořen elearningový kurz obsahující krátké testy k procvičení a řadu dalších zajímavých informací a webové stránky www.osu.cz/ustavy. Metodická příručka v 6 kapitolách upozorňuje na situace, se kterými se mladí lidé opouštějící ústavní zařízení setkávají v samostatném životě a bude předána ředitelům domovů na závěrečné konferenci. Proběhne ve čtvrtek 26. června 2008 v 10 hodin v aule Ostravské univerzity na Českobratrské ulici 16.

„Kolegyně mne seznámila i s materiály, které Ostravská univerzita v souvislosti s realizací projektu vydala, budou nám k užitku i do budoucna. Bude-li i v budoucnu podobné aktivity univerzita organizovat, rádi se zúčastníme,“ dodala Mgr. Blanka Flisníková, ředitelka Dětského domova Nový Jičín.