Historicky první výstava diplomantů Fakulty umění Ostravské univerzity

Dne 10. června 2008 v 17.00 hodin proběhne v Domě umění (Jurečkova 9, Moravská Ostrava) vernisáž 1. výstavy diplomantů Fakulty umění Ostravské univerzity. Zahájení výstavy doprovodí multimediálním vstupem Alexander Hemala.

Pokračování vernisáže s dalším programem proběhne v Nové síni (Mongolská 2, Ostrava-Poruba), kde je vystavena další část výstavy, jež potrvá do 5. července 2008.

Záštitu nad touto významnou akcí převzal Bc.Petr Adamec, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Velkorysou nabídkou vystavovat současně v obou objektech GVU získali studenti Fakulty umění skvělou příležitost reprezentace. Galerie zároveň přislíbila nabídku další spolupráce, kam m.j. spadá i prezentace studentů FU v rámci letošní Galerijní noci v GVU, ale především plánované další výstavy v příštím roce.