Učitelé byli dobrými žáky

loga

Moravská Ostrava, 20. května 2008 – Ukončení závěrečnou konferencí se po 22 měsících úspěšného fungování dočkal v uplynulých dnech projekt „známkování“ škol. Za účasti zástupců kraje, projektového týmu v čele s Erikou Mechlovou, Martinem Malčíkem a Jurajem Kalnickým, ale především 40 účastníků kurzů ze 23 škol a jejich lektorů, byl uzavřen tento projekt s názvem „Vývoj a školení systémů vlastního hodnocení škol v Moravskoslezském kraji“ (MSK). Vytvořila jej společnost OU – Servis, spol. s r. o. k proškolení konzultantů, kteří budou na ZŠ, SŠ a VOŠ MSK provádět ze zákona povinné vlastní hodnocení škol. Jeho uskutečnění umožnilo spolufinancování Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Jan Netolička z Wichterlova gymnázia v Ostravě – Porubě neskrýval ve svém vystoupení na závěrečné konferenci projektu nadšení účastníků kurzu. „Učitele kurzy obohatily a vyvolaly v účastnících mimo jiné také sebereflexi, která je důležitá pro jakoukoli činnost.“ Jak Netolička dále dodal: „Obohacení spatřuji také v tom, že jsme se na výjezdních školeních neformálně seznámili s účastníky z jiných škol a zjistili, jak evaluace funguje na dalších typech škol.“

Společně s ním pak i další účastníci kurzů vyjádřili naději, že spolupráce s Ostravskou univerzitou v Ostravě bude pokračovat. Ubezpečili, že se budou rádi podílet i na případných dalších projektech. Lenka Orzelová, lektorka, která školila účastníky v e-learningu, ocenila ne právě obvyklou aktivitu a pozornost účastníků kurzů v celém jejich průběhu.

Závěrečné konference se zúčastnilo i několik studentů Ostravské univerzity, které téma evaluace zajímá ze studijních důvodů. Studentku Vladimíru Kolářovou konference velmi zaujala, evaluaci totiž měla jako jeden z předmětů studia na přírodovědecké fakultě.

Podle Bílé knihy vzdělávání musí všechny školy samy sebe ohodnotit. Kromě toho, tuto povinnost ukládá školám i vyhláška MŠMT č. 15/2005. Školám autoevaluace pomůže v zajištění žádoucího klimatu včetně předpovědi jejich dalšího rozvoje. Tento projekt ESF vytvořil za podpory operačního programu Rozvoj lidských zdrojů mimo jiné i vzdělávací program „Vlastní hodnocení školy“, který je dlouhodobým uceleným kurzem připravujícím konzultanty k odbornému uskutečňování vlastního hodnocení školy. Je tvořen pěti bloky zaměřenými na vnitřní evaluaci školy. Jeden z bloků řešil například práci konzultantů s dospělými osobami, především učitelským sborem. Účastníci vzdělávacího cyklu jsou po jeho absolvování sami schopni předávat informace. Dospělé osoby umí také motivovat. Kurz byl ukončen závěrečnými zkouškami. Vzdělávací program navazuje na aktivity dalšího projektu ESF Metodického a evaluačního centra Ostravské univerzity v Ostravě „Podpora efektivity vzdělávání v Moravskoslezském kraji".

Závěrečná konference projektu Vývoj a školení systémů vlastního hodnocení škol v Moravskoslezském krajiZávěrečná konference projektu Vývoj a školení systémů vlastního hodnocení škol v Moravskoslezském krajiZávěrečná konference projektu Vývoj a školení systémů vlastního hodnocení škol v Moravskoslezském krajiZávěrečná konference projektu Vývoj a školení systémů vlastního hodnocení škol v Moravskoslezském krajiZávěrečná konference projektu Vývoj a školení systémů vlastního hodnocení škol v Moravskoslezském kraji