Jak se známkují školy

loga

Moravská Ostrava, 11. května 2008 - Projekt „známkování“ škol bude po 22 měsících úspěšného fungování ukončen závěrečnou konferencí již v úterý 13. května 2008 v 10 hodin v aule Ostravské univerzity v Ostravě na Českobratrské ulici. V rámci projektu „Vývoj a školení systémů vlastního hodnocení škol v Moravskoslezském kraji“ (MSK) vytvořeného společností OU − Servis, spol. s r. o. bylo v jeho rámci proškoleno 40 konzultantů, kteří budou na ZŠ, SŠ a VOŠ MSK provádět vlastní hodnocení škol. Projekt také umožnil vznik vzdělávacího programu „Vlastní hodnocení školy“ připravujícího v dlouhodobém uceleném kurzu konzultanty k provádění vlastního hodnocení škol. Coby projekt stojící v centru zájmu EU i ČR je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státní rozpočtem České republiky.

Podle Bílé knihy vzdělávání musí všechny školy ke své správné činnosti samy sebe ohodnotit. Dát si známky, ne z češtiny či matematiky, ale posoudit své vnější a vnitřní fungování. Objektivně a bez „nadržování“. Kromě toho, že to zkrátka kvůli vyhlášce MŠMT č. 15/2005 musí udělat, jim to hlavně pomůže v zajištění žádoucího klimatu školy včetně předpovědi jejího dalšího rozvoje. Proto pro ně v  září 2006 spustil projektový tým Ostravské univerzity – Servis tento projekt ESF v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů – pod názvem „Vývoj a školení systémů vlastního hodnocení škol v Moravskoslezském kraji“. Vyškolil vzdělávacím programem „Vlastní hodnocení školy“ na 40 odborníků působících na ZŠ, SŠ, VOŠ a v dalších vzdělávacích institucích MSK, jež pomáhají ředitelům, učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům škol zajišťovat účinnost vzdělávání při provádění evaluace.

Vzdělávací program „Vlastní hodnocení školy“ je dlouhodobým uceleným kurzem připravujícím konzultanty k odbornému uskutečňování vlastního hodnocení školy. Program je tvořen pěti bloky zaměřenými na vnitřní evaluaci školy. Jeden blok řeší práci konzultantů s dospělými osobami, především učitelským sborem. Účastníci vzdělávacího cyklu jsou po jeho ukončení sami schopni předávat informace, motivovat dospělé osoby, i další kolegy - pedagogické pracovníky, ke změnám vycházejícím z potřeb školství. Kurz byl ukončen závěrečnými zkouškami, ověřujícími znalosti absolventů.

Projekt navazuje na aktivity dalšího projektu ESF Metodického a evaluačního centra, o.p.s. Ostravské univerzity v Ostravě „Podpora efektivity vzdělávání v Moravskoslezském kraji“. Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.