Odborné znalosti absolventů vysokých škol jsou dobré, s měkkými dovednostmi je to horší

MOTTO: BARIÉRY NA TRHU PRÁCE ZNÁME, JEDNEJME O JEJICH ŘEŠENÍ!

Odborné znalosti absolventů vysokých škol jsou dobré, s měkkými dovednostmi je to horší

Profesní připravenost absolventů vysokých škol v Moravskoslezském kraji hodnotí jako dobrou až vynikající 60% zaměstnavatelů, s úrovní tzv. měkkých dovedností, mezi něž patří například schopnost komunikace v cizích jazycích, je to horší. Vyplývá to z dotazníkového šetření u stovky regionálních firem, jehož výsledky budou jedním z témat mezinárodní konference „Kompetentní lidé – konkurenceschopné regiony“.

Ve dnech 19. – 21. března 2008 se v prostorách VŠB-TU Ostrava uskuteční KARIÉRA 2008+. Součástí akce je Veletrh pracovních příležitostí SYMBIÓZA 2008, který se bude konat

19. března, a mezinárodní konference „Kompetentní lidé - konkurenceschopné regiony“, jež proběhne ve dnech 20. a 21. března. Hlavním cílem projektu KARIÉRA 2008+ je formulace konkrétních řešení pro překonání existujících a známých překážek ve vztazích vzdělávacích institucí, absolventů a zaměstnavatelů.

Zatímco v poskytování profesních znalostí vysoké školy dlouhodobě dosahují dobrých výsledků, např. hodnocení jazykových znalostí studentů dopadlo mnohem hůře. Pouze 11% absolventů je podle respondentů z řad moravskoslezských firem připraveno na vynikající úrovni, 23% dobře, 44% dostatečně a 22% špatně až nedostatečně.

„Výzkumy potvrzují, že české vysoké školy připravují své absolventy výborně po odborné stránce, ale pro úspěch v zaměstnání jsou často důležitější tzv. měkké faktory, tedy to, jak je člověk schopen své dovednosti prezentovat a prodat, jak je schopen komunikovat a kooperovat se svými kolegy, jak je flexibilní nebo odolný vůči stresu,“ říká Zdeněk Karásek, ředitel společnosti RPIC-ViP a spoluorganizátor konference.

Součástí konference budou prezentace expertů a panelové diskuse. Účast potvrdili Vladimír Špidla (evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti), David Arkless (viceprezident pro globální záležitosti firmy Manpower - největší světové společnosti v oblasti zaměstnaneckých služeb, USA), Peter Whalley (University of Exeter, Velká Británie). Z domácích hostů se zúčastní hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský, primátor města Ostravy Petr Kajnar, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Wenigerová, rektoři univerzit a další.

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Hodnocení odborné (profesní) připravenosti absolventa při nástupu do zaměstnání

Hodnocení odborné (profesní) připravenosti absolventa při nástupu do zaměstnání

Hodnocení jazykových znalostí absolventa

Hodnocení jazykových znalostí absolventa
Zdroj: RPIC-ViP. Individuální data 550 současných a bývalých zaměstnanců 87 firem, jež se zúčastnily dotazníkového šetření. Analyzovány byly informace o absolventech, kteří úspěšně dokončili studium na vysoké škole v roce 2004 a letech následujících. Šetření se uskutečnilo na konci roku 2007 v rámci projektu EQUAL – Projekt Kompetence pro trh práce.

Které kompetence chybí čerstvým absolventům?

Hodnocení odborné (profesní) připravenosti absolventa při nástupu do zaměstnání
Zdroj: RPIC-ViP, 1.346 zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji, jaro 2006

Cílem KARIÉRY 2008+ je

 • založení tradice každoročního mezinárodního setkání pro oblast trhu práce, přípravy na zaměstnání a zaměstnanosti
 • vytvoření tvůrčího prostředí k překonání bariér ve vztazích: vzdělávací instituce → absolvent → zaměstnavatel
 • identifikaci nedostatků absolventů škol, vznik projektů vedoucích ke zvýšení jejich kvality, na základě požadavků zaměstnavatelů
 • zprostředkování vzájemných kontaktů mezi absolventy VŠ a zaměstnavateli nutných pro získání informací o možném budoucím zaměstnání, či navázání spolupráce v oblasti stáží a diplomových prací

Partneři projektu KARIÉRA 2008+

 • VŠB – Technická univerzita Ostrava
 • RPIC-ViP
 • Regionální vysokoškolské infocentrum
 • Asociace středních průmyslových škol České republiky
 • Institut trhu práce
 • Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
 • Moravskoslezský automobilový klastr
 • Moravskoslezský kraj
 • Ostravská univerzita v Ostravě
 • PAM Market
 • Regionální poradenské a informační centrum
 • Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Statutární město Ostrava
 • Úřad práce v Ostravě
 • Vítkovice
 • Vysoká škola podnikání