Tým odborníků obhájil na MŠMT projekty Autoevaluce I. a II.

Skupina předních odborníků, jejíž součástí je i tým Metodického a evaluačního centra Ostravské univerzity v Ostravě, vedený Erikou Mechlovou (Přírodovědecká fakulta), ve složení Juraj Kalnický (Pedagogická fakulta), Martin Malčík (ředitel MEC) a David Pešek, úspěšně obhájila 30. ledna 2008 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Praze záměr systémového projektu Autoevaluace I. a II.

Jako významný problém vnímá auto/evaluaci podle loňského šetření Národního institutu pro další vzdělávání až 60 % škol (tj. MŠ, ZŠ, G, SOŠ, SOU, ZUŠ, konzervatoří a VOŠ). A jen 4 % z nich uvádí stejný proces jako zanedbatelný nebo žádný problém. Tento individuální národní projekt bude realizovat změnu systémového charakteru. V prvé řadě nabídne pedagogickým pracovníkům metody a postupy autoevaluce i vytváření podpůrných systémů školy. Zaměří se také na systém vzdělávání pedagogických pracovníků. Zasadí se o změnu dosavadního chápání hodnocení práce školy pedagogy, protože autoevaluace zdaleka není jen jakýsi administrativní požadavek shora, ale především nezbytná součást zkvalitňování práce každé školy.

Schválený projekt Autoevaluce I. bude realizován v letech 2008-2011. Jeho těžištěm je sběr informací, shromažďování, třídění a validizace analytických nástrojů, které budou následně nabídnuty školám k využití. V centru zájmu projektu Autoevaluace II. (plánovaná realizace 2012-2013) je vzdělávání a diseminace, poradenská podpora.