Ostravská univerzita hostí mezinárodní konferenci o sociálně patologických jevech ve škole

Ostrava, 23. ledna 2008 – Na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (budova E) budou ve dnech 24. a 25. ledna jednat odborníci o sociálně patologických jevech ve škole. Sejdou se na mezinárodní vědecké konferenci s názvem „Specializační vzdělávání ve školství, pojetí a rozvoj profesního zdokonalování vedoucích pracovníků, výchovných poradců a preventistů sociálně patologických jevů“.

Více než stovka odborníků z České republiky, Slovenska a Polska si bude vyměňovat zkušenosti a diskutovat o palčivých problémech dnešního školství. „Cílem konference je zdůraznit význam dalšího profesního vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků, výchovných poradců a preventistů sociálně patologických jevů. Jde o výměnu zkušeností mezi zástupci vysokých škol, základními a středními školami a školskou správou. Úspěch, například ve výchově k zodpovědnosti za vlastní činy, je spojen s určitou mírou jednoty a spolupráce rodičů, učitelů a pracovníků institucí, které pomáhají naplňovat volný čas dětí a mladých,“ doplnil Josef Mrhač, ředitel Centra dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (dále CDV).

Prvotní prevence sociálně patologických jevů u žáků je zaměřena na předcházení záškoláctví, šikaně, rasismu, xenofobii a vandalismu. Neméně závažným problémem je závislost na politickém a náboženském extremismu, netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling). „Rozpoznání a včasný zásah například v případech domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožování mravní výchovy mládeže, poruch příjmu potravy - mentální bulimie, mentální anorexie - by měly být jedněmi z hlavních aktivit prevence,“ komentoval J. Mrhač.

Nad konferencí převzali záštitu náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství Jaroslava Wenigerová a rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř. Jendání se koná také u příležitosti 15.“výročí trvání CDV Ostravské univerzity, která za tuto dobu umožnila získat pedagogicko psychologické vzdělání 8.500 učitelů. Ti si tak doplnili profesní kompetenci.

Rozsah aktivit CDV dále dokumentuje fakt, že za uvedenou dobu prošlo působením této instituce dalších 4.500 specialistů zabývajících se řízením školy a výchovným poradenstvím. Rozšiřující studium je směřované zejména do oblasti speciální pedagogiky. Ve sledovaném období tuto disciplinu absolvovalo kolem 1.500 uchazečů. CDV je specializovaným zařízením a je tvořeno převážně externími pracovníky.