Peníze pro školství jsou - v Evropské unii

Moravská Ostrava, 3. 12. 2007 – Školští odboráři hodlají 4. prosince 2007 stávkovat, nedostanou-li od poslanců příslib, že bude na příští rok navýšen rozpočet školství o tři miliardy korun. Chybí jim peníze na platy zaměstnanců, pomůcky a další vzdělávání pedagogů. Proč tolik povyku pro nic, napadne mnoho lidí. Peníze přece chybí všude. Jsou finanční požadavky pracovníků ve školství oprávněné? Učitelé jsou mimo jiné nuceni vyhláškou č. 15/2005 Sb. na základě vlastního hodnocení své školy (autoevaluace) neustále zvyšovat svou kvalitu. A to se dá opravdu těžko, když na to není dostatek peněz. Existují však projekty, mezi něž patří i Podpora efektivity vzdělávání v Moravskoslezském kraji (MSK), které jim ukazují cestu, jak na to. Jsou to projekty spolufinancované evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

„Vyhláška č. 15/2005 Sb. stanovila školám povinnost autoevaluce výsledků vzdělávání. Je to něco, co škola nemůže obejít. Ostravská univerzita v Ostravě (OU) společně se svým Metodickým a evaluačním centrem (MEC) proto na pomoc školám vytvořila projekt Podpora efektivity vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, sdělil ředitel centra Martin Malčík.

Projekt podpořil systém národní evaluace na krajské úrovni. Řešil praktické využití interní a externí evaluace k rozvoji škol a zkvalitnění vzdělávání v kraji. Vytvořil postupy pro metodickou podporu výuky. Učitelům, ředitelům, výchovným poradcům a metodikům základních, středních a vyšších odborných škol MSK vložil do ruky kvalitní nástroj k testování, vyhodnocování a zlepšování úrovně vlastní školy.

„V rámci projektu bylo vytvořeno 15 akreditovaných kurzů. Kromě těch zaměřených na hodnocení školy a úrovně vzdělávání, kterou základní či střední škola poskytuje žákům, také kurzy poradců pro autoevaluaci. Dále kurzy pro rozvoj školy s nácvikem autoevaluace a kurzy didaktik, ale i praktických tréninků pro předměty český jazyk a matematika. Obsah kurzů vznikal ve spolupráci didaktiků kateder Pedagogické fakulty Ostravské univerzity s učiteli základních a středních škol. Kurzy byly poskytovány v rámci projektu zdarma a absolvovalo je celkem 1164 učitelů, ředitelů a zřizovatelů škol“, řekla Erika Mechlová, vedoucí projektu.

Závěrečná konference k projektu proběhne ve středu 5. prosince 2007 s aule Ostravské univerzity v Ostravě, na ul. Českobratrské v 10 hodin a po jejím skončení (11.30 hod.) proběhne raut.

Na konferenci se očekává vystoupení Petra Kazíka, prorektora pro rozvoj a informatizaci. Se základními informacemi o projektu vystoupí vedoucí projektu Erika Mechlová a manažerka projektu Hana Santariusová. Příspěvek k autoevaluaci na školách jako efektivního nástroje rozvoje školy přednese Juraj Kalnický z OU. S testováním žáků 4., 6. a 8. ročníků ZŠ seznámí ředitel MEC Martin Malčík. Jiří Šimonek ze společnosti DAP (Diagnostické analytické psychologické služby Services) popíše výsledky vnitřní evaluace školy metodou Barvy života, zejména klima školy. Z Matičního gymnázia v Ostravě (partnerské školy projektu) Helena Maťašeje pohovoří o Sbírce úloh z matematiky pro 8. ročník ZŠ a 1. ročník SŠ. Sbírka je novým příspěvkem k matematickým dovednostem žáků.