Konference Lingua rossica et communicatio in sphaera mercaturae

Ostrava, 15. 10. 2007 - Další ročník tradiční rusistické konference s tématikou ruského jazyka ve sféře obchodu a cestovního ruchu Lingua rossica in sphaera mercaturae se uskuteční 23. – 24. října 2007 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Letošní jednání u příležitosti Roku ruského jazyka a 40. výročí MAPRJAL navazuje na předcházející 13 ročníků, které se konaly v letech 1993 – 1998 pod názvem „Russkij jazyk v sfere biznesa (obučenije bakalavrov)“ a později v letech 1999 – 2005 pod názvem „Cizojazyčná řečová komunikace ve sféře podnikání (česko – anglicko – německo – ruský projekt)“. Jednání budou probíhat v jazykovědné, didaktické a translatologické sekci.

Tematické okruhy konference:

  • Odraz evropské globalizace a integrace v cizojazyčné komunikaci.
  • Podnikatelská a interpersonální komunikace.
  • Vývojové tendence v ruském jazyce na přelomu tisíciletí.
  • Jazyk současných masmédií a reklamy.
  • Překlad a interkulturní a kroskulturní komunikace.
  • Úskalí překladu a tlumočení v podnikatelském prostředí.
  • Nové informační technologie ve výuce cizích jazyků.
  • Lingvometodické principy učebnic nové generace.