Místo tištěného katalogu posílají peníze na Ukrajinu. Diplomové práce absolventů FU jsou nově online

Ostrava / 11. 10. 2022

Absolventi Fakulty umění Ostravské univerzity prezentují své diplomové práce netradičně online. Prezentace diplomových prací tradičně po mnoho let probíhá ve formě výstavy a je k ní vydáván tištěný katalog.

Proč tomu tak není i letos, uvádí kurátorka Katarína Klusová v úvodním textu s názvem DIFERENCIACE:

„Jakožto instituce, která chce zastávat flexibilní přístup ve vztahu k palčivým problémům společnosti, rozhodli se vzdát se této zaužívané a finančně nákladné formy sebeprezentace. Finance byly přesměrovány na Ukrajinu a vedení i studenti čelí v souvislosti s tímto rozhodnutím pomyslné diferenciaci vlastních rolí. Pevně ale doufám, že zvolená alternativa ve formě webové prezentace bude finálně prospěšná a přinese své ovoce.“

Diplomové práce absolventů Fakulty umění Ostravské univerzity si můžete prohlédnout online.

Vystavující absolventi:

Josef Albrecht, Daniela Barošová, Zdeňka Bartošová, Petronela Bencová, Karolína Blachová, Dominika Goralska, Patrícia Grundzová, Marek Grygarčík, Matouš Hájek, Patrícia Cholujová, Michal Konvička, Jitka Králová, Alžbeta Krchová, Pavlína Kříčková, Klára Lašová, Robin Mariančík A Michal Náhlik, Barbora Procházková, Martina Strakošová, Iveta Šafránková, Daniel Tomášek

Kurátorka: Katarína Klusová
Produkce: Andrea Uváčiková
Fotografka: Viktoria Tymonova
3D: Viktoriia Shakhnovich
Grafik: Polina Bakanová


Kontakt

Ing. Lucie Fremrová
Tisková mluvčí Ostravské univerzity
e-mail:
telefon: 778 022 740