Prezident NKÚ František Dohnal přednášel na Ostravské univerzitě

Moravská Ostrava 24. dubna 2007 – V rámci svého turné po České republice, na němž prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) ČR František Dohnal seznamuje studenty univerzit s postavením NKÚ v rámci systému státní správy České republiky, navštívil včera Ostravskou univerzitu v Ostravě (OU). Ostravská univerzita se stala v pořadí druhou univerzitou v Moravskoslezkém kraji, na níž prezident NKÚ přednášel.

Cílem akce pořádané pod záštitou děkana Pedagogické fakulty OU bylo zvýšit nedostatečné povědomí veřejnosti o NKÚ.

F. Dohnal

„Řada občanů se obrací na NKÚ s různými podněty, ale asi jen jedna třetina z nich je využitelná. Občané často chtějí naším prostřednictvím řešit jen své sousedské spory, to opravdu nelze. Řešitelné jsou však ve většině případů věci týkající se zaměstnavatelů,“ řekl Dohnal.

Protokol o kontrole provedené NKÚ je veřejně přístupný. „Dopady našich kontrol jsou různé. Od informací pro občany, vládu a parlament, přes oznámení finančním úřadům až po trestní oznámení u nejzávažnějších pochybení,“ dodal Dohnal. Mezi nejčastější trestné činy, k jejichž šetření dává NKÚ podnět, patří porušování práv při správě cizího majetku, zkreslování informací v obchodním styku, úvěrové podvody a zneužívání pravomocí veřejného činitele.

F. Dohnal

Studenty univerzity pochopitelně zajímalo, jak často kontroluje NKÚ hospodaření univerzit. Jak přiznal prezident NKÚ, moc časté tyto kontroly doposud nebyly protože financování univerzit zdaleka nepatří k největším výdajům státního rozpočtu. Přesto se ale na základě jistých signálů, zejména z umělecké vysoké školy v Praze, kontrola této školy a společně s ní i dalších uměleckých vysokých škol v nejbližší době připravuje. Do budoucna se rovněž počítá s prověřením hospodaření i neuměleckých vysokých škol.

„Pro příští akademický rok připravujeme také soutěž pro absolventy vysokých škol v  našem oboru, tedy kontrola financování ve veřejné správě, finanční kontrola, interní audit“, dodal prezident NKÚ František Dohnal.