Náš kraj jako první zadal projekt hodnocení škol

Moravská Ostrava 24. dubna 2007 - Závěrečná konference k projektu Vytvoření metodiky pro komplexní hodnocení škol zřizovatelem a její pilotní ověření proběhne 24. dubna 2007 od 9.30 hodin v aule Ostravské univerzity v Ostravě (OU) na Českobratrské ulici.

Na konferenci odeznějí výstupy řešitelů projektu z Metodického evaluačního centra o.p.s, Ostravské univerzity a jejích devíti participujících partnerů – středních škol Moravskoslezského kraje v oblasti tvorby a pilotního ověření metodiky evaluace škol ve třech hlavních tematických oblastech: řízení školy, Prostředí školy a Výsledky vzdělávání – v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a  navazující vyhláškou č. 15/2005 Sb.

Konference se kromě řešitelů a spoluřešitelů projektu zúčastní i zástupci zadavatele v čele s náměstkyní hejtmana Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Jaroslavou Wenigerovou, ale také zástupci krajských úřadů dalších krajů ČR a více než 40 zástupců magistrátů měst – převážně z oddělení a odborů školství.

Hlavní referáty za řešitele projektu přednesou Erika Mechlová z Ostravské univerzity a Martin Malčík, ředitel Centra informačních technologií OU. Během konference se očekává přímý vstup – přes systém Skype - dvou zástupců spolupracující organizace CEM center z Univerzity Durham ve Velké Británii – Petra Tymmse a Christiane Merell.

Komplexní hodnocení škol zřizovatelem je vlastně objektivizací autoevaluace (sebehodnocení) škol, ke které všechny školy v republice zavazuje výše zmíněný zákon a vyhláška. Základní a střední školy jsou povinny vykonat vlastní hodnocení do konce října 2007 a zprávu z něj projednat v pedagogické radě. Zákon i vyhláška umožňuje zřizovatelům kontrolu tohoto postupu i jednotlivých finálních výstupů podle kritérií, která předem zveřejní.

Moravskoslezský kraj jako první v ČR zadal projekt na tvorbu a ověření nástrojů a kritérií Hodnocení škol zřizovatelem. Záměrem bylo objektivizovat pro budoucnost zjištěné pedagogické, sociálně-psychologické a řídicí aspekty z vlastního hodnocení škol a tím se komplexně napomáhalo cyklické proaktivní kultivaci a zvyšování kvality škol.