První děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity bude inaugurována 12.04.2007

Ve čtvrtek 12. dubna v 11 hodin se univerzitní aula na Českobratrské ulici stane místem slavnostní inaugurace první děkanky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (PřF OU) docentky Dany Kričfaluši. Společně s děkankou budou za přítomnosti rektora OU profesora Jiřího Močkoře inaugurováni též noví proděkané. Doktorka Petra Konečná bude proděkankou pro studium a celoživotní vzdělávání a docent Petr Šaloun proděkanem pro vědu a vnější vztahy. Na webu PřF OU bude probíhat online přenos slavnosti.

„Mou představou je dynamická a efektivní Přírodovědecká fakulta, která má dobré jméno a je dobrým místem ke  studiu a k práci,“ uvedla u příležitosti své inaugurace děkanka Kričfaluši.

„V nastávajícím funkčním období budu při dosahování cílů v oblasti vzdělávací i výzkumné klást důraz především na spolupráci mezi jednotlivými subjekty fakulty i v rámci univerzity,“ dodala děkanka Kričfaluši.

Docentka PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. absolvovala v roce 1983 Pedagogickou fakultu v Ostravě obor učitelství fyziky a chemie. V roce 1995 obhájila na  Univerzitě Karlově v Praze kandidátskou disertaci v oboru Teorie vyučování chemii s tematickou orientací na počítačem podporovanou výuku. Na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici se  roku 2000 habilitovala v oboru Teorie vyučování všeobecně vzdělávacích předmětů ve specializaci Teorie vyučování chemii.

Po absolutoriu začala pracovat na katedře chemie Pedagogické fakulty nejdříve jako asistentka a od roku 1986 jako odborná asistentka. Na stejné katedře, ale Přírodovědecké fakulty OU, se stala odbornou asistentkou v roce 1990. Od roku 2000 dosud je na katedře chemie PřF OU docentkou. Proděkankou pro studijní činnost na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity byla od roku 1997 až do prvního března letošního roku, kdy se ujala funkce děkanky Přírodovědecké fakulty OU.

Děkanka Kričfaluši má třiadvacetiletou praxi v přípravě vysokoškolských studentů. Zaměřuje se na obecnou chemii, didaktiku chemie a vzdělávání s podporou informačních a komunikačních technologií. V oblasti řídících a organizačních činností pracovala 10 let jako tajemnice katedry chemie a více než 9 let se podílela na vedení Přírodovědecké fakulty OU v Ostravě jako proděkanka pro studium. Byla a stále je vedoucí nebo členkou řešitelských týmů v řadě projektů. V roce 2006 jí byla udělena Pamětní medaile k 15. výročí založení univerzity, kterou obdržela za zásluhy na rozvoji a propagaci Ostravské univerzity v Ostravě.