Představitelé Ostravské univerzity a Ústavu zdravotnických informací a statistiky odpoví na otázky ohledně bezpečnosti a účinnosti očkování proti covidu-19

Ostrava / 10. 09. 2021

Rektor Ostravské univerzity Jan Lata pozval děkana Lékařské fakulty a epidemiologa Rastislava Maďara a ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška do online diskuse. S odborným úvodem přispěje vedoucí Life Science Research Centre Marek Eliáš. V úterý 14. září budou živě odpovídat na vše, co vás zajímá na očkování proti koronaviru / covidu-19.

„Ostravská univerzita (OU) se připojuje ke kampani vysvětlující očkování, které má zastavit pandemii způsobenou koronavirem SARS-CoV-2. Na sociálních sítích, v médiích i od svého okolí slýcháme spoustu názorů na očkování. Někdy jsou pravdivé, někdy ne, ale především je velice obtížné se v záplavě těchto, často protichůdných, informací zorientovat. Rektor OU Jan Lata proto široké veřejnosti nabízí možnost zeptat se přímo. Na pomoc si pozval děkana Lékařské fakulty (LF) OU Rastislava Maďara a Ladislava Duška, jenž je ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS),“ říká tisková mluvčí OU Lucie Fremrová a vyzdvihuje, že všichni tři jsou připraveni odpovídat v přímém přenosu na otázky diváků. S odborným úvodem do diskuse přispěje vedoucí Life Science Research Centre Marek Eliáš. Diskuzi, která je již šestou akcí projektu Ostravské univerzity – FactumOU můžete sledovat v úterý 14. září od 18.00 na sociálních sítích OU, Lékařské fakulty a dalších partnerů.

Vnímáme, jaké obrovské množství zavádějících informací je teď ohledně očkování v éteru,“ říká Jan Lata s tím, že chce lidem nabídnout erudované odpovědi na otázky, které jsou pro ně aktuální. „Po vzdělávání a výzkumu je tzv. třetí rolí naší univerzity také osvěta a pomoc v aktuální krizi, kterou můžeme díky našim akademikům poskytnout,“ dodává rektor Jan Lata a věří, že lidé, kteří mají k univerzitě vztah, ocení příležitost ptát se přes sociální sítě vědců, ke kterým mají důvěru.

Do tohoto roku jsme vstoupili v náročné pandemické situaci s vysokým reprodukčním číslem a vysokým procentem pozitivních testů. Přestože na první pohled vypadá, že se situace během léta zlepšila, všichni bychom se měli nadále snažit odlehčit zdravotnickému systému, jak jen můžeme. Osvěta v oblasti očkování je jednou z cest,” vysvětluje Rastislav Maďar, který byl v průběhu první fáze epidemie ve funkci koordinátora resortní pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví České republiky pro řízené uvolňování karantény.

Ostravská univerzita je lidem v regionu blízko a chystané diskuze a besedy jsou dalším krokem směrem k veřejnosti. „V pořadu FactumOU budeme společně s našimi akademiky široké veřejnosti i nadále přibližovat aktuální témata,“ říká o plánech OU Lucie Fremrová.

Kontakt

Ing. Lucie Fremrová
Tisková mluvčí Ostravské univerzity

+420 778 022 740


FactumOU

V médiích se objevuje velké množství informací, názorů a postojů, ve kterých může být obtížné se zorientovat. Proto je tady FactumOU, online pořad Ostravské univerzity, ve kterém odborně a zároveň srozumitelně rozebíráme témata ve společnosti rezonujíci. Diváci se v pořadu přes sociální sítě ptají na vše, co je zajímá. V přímém přenosu jim pak odpovídají vědci a osobnosti, ke kterým mohou mít důvěru. Ostravská univerzita se tak snaží postavit dezinformačním kampaním, šířit osvětu a pomoci v aktuální krizi.

V úterý 14. září v 18.00 vysílá OU šestý díl, ten se zaměří na fakta o očkování proti covidu-19. Rektor OU Jan Lata, děkan LF OU Rastislav Maďar a ředitel ÚZIS Ladislav Dušek jsou připraveni v přímém přenosu odpovídat na vše, co se týká očkování. Pořad můžete sledovat na YouTube a Facebooku OU, ostravské Lékařské fakulty a partnerů univerzity. Dotazy lze pokládat prostřednictvím platformy Sli.do.

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

Jan Lata je lékař a profesor v oboru vnitřního lékařství. Do roku 2010 byl přednostou Interní hepatogastroenterologické kliniky FN a LF Masarykovy univerzity Brno. Ve stejném roce přešel na LF Ostravské univerzity. Od roku 2015 je Jan Lata rektorem Ostravské univerzity. Jako rektor cíleně pracuje na tzv. třetí roli univerzity – rozvoji regionu, společenské angažovanosti a kooperaci. V roce 2016 se stal Členem Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace.

doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS

Rastislav Maďar je lékař se specializací na obory epidemiologie, prevence a kontroly infekčních chorob včetně vakcinologie. Je novým děkanem LF Ostravské univerzity a také vedoucím Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví tamtéž. V průběhu jarní vlny epidemie byl ve funkci koordinátora resortní pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví České republiky pro řízené uvolňování karantény.

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Ladislav Dušek je biostatistik, zaměřuje se na analýzu a hodnocení biologických a klinických dat, aplikaci statistických metod v biologii a medicíně, vývoj softwaru pro zdravotnictví či na informační technologie v medicíně. Od roku 2014 je ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, od roku 1999 ředitelem Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity.

prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.

Marek Eliáš je odborníkem v oblasti molekulární a buněčné biologie a genetiky. Na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity vede výzkumné oddělení Life Science Research Centre. Za svůj přínos vědě v oblasti studia jednobuněčných eukaryot, takzvaných protistů, získal Cenu Neuron pro mladé vědce za rok 2017.