Jiří Močkoř byl inaugurován rektorem Ostravské univerzity

Moravská Ostrava 3. dubna 2007 – Profesor Jiří Močkoř byl 3. dubna 2007 slavnostně inaugurován novým rektorem Ostravské univerzity v Ostravě. Společně s ním byli oficiálně uvedeni do svých funkcí též tři noví prorektoři. Staronovou prorektorkou pro studium a celoživotní vzdělávání se stala dosavadní prorektorka pro  studium a vzdělávání doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. Prorektorem pro řízení vědy a vnějších vztahů a statutárním zástupcem rektora Ostravské univerzity je doc. PhDr. Zbyněk Janáček a prorektorem pro rozvoj a informatizaci ing. Petr Kazík.

Profesor RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. se  narodil v roce 1950, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor matematika. Hodnost doktora věd získal na této univerzitě v roce 1990 a profesorem pro obor algebra a teorie čísel byl jmenován v roce 1991. Dlouhodobě pracoval na VŠB-TUO na katedře matematiky, od roku 1990 je zaměstnán na Ostravské univerzitě postupně ve funkci vedoucího katedry, rektora, prorektora a děkana PřF. Publikoval (i jako spoluautor) čtyři monografie v prestižních vědeckých zahraničních nakladatelstvích, je členem vědeckých rad, je zván na zahraniční přednáškové pobyty. Funkce rektora Ostravské univerzity se znovu ujal od 1. března tohoto roku po jmenování prezidentem Václavem Klausem na Pražském Hradě.

Inaugurace rektora prof. Jiřího MočkořeInaugurace rektora prof. Jiřího MočkořeInaugurace rektora prof. Jiřího MočkořeInaugurace rektora prof. Jiřího MočkořeInaugurace rektora prof. Jiřího MočkořeInaugurace rektora prof. Jiřího MočkořeInaugurace rektora prof. Jiřího MočkořeInaugurace rektora prof. Jiřího MočkořeInaugurace rektora prof. Jiřího MočkořeInaugurace rektora prof. Jiřího MočkořeInaugurace rektora prof. Jiřího MočkořeInaugurace rektora prof. Jiřího MočkořeInaugurace rektora prof. Jiřího MočkořeInaugurace rektora prof. Jiřího MočkořeInaugurace rektora prof. Jiřího MočkořeInaugurace rektora prof. Jiřího MočkořeInaugurace rektora prof. Jiřího MočkořeInaugurace rektora prof. Jiřího MočkořeInaugurace rektora prof. Jiřího MočkořeInaugurace rektora prof. Jiřího Močkoře