Matematici o cenu V. Jarníka po sedmnácté

Moravská Ostrava 24. března 2007 – Už po sedmnácté se sejdou matematici z celé Evropy na mezinárodní matematické soutěži o cenu Vojtěcha Jarníka, která proběhne ve dnech 27. až 29. března v aule na Českobratrské ulici pořádající Ostravské univerzity v Ostravě.

Každá ze zúčastněných univerzit přiveze na soutěž po dvou příkladech do každé kategorie, z nichž mezinárodní 23 členná jury vybere po čtyřech příkladech do každé ze dvou kategorií. V první kategorii určené studentům prvních a druhých ročníků bude soutěžit 68 studentů. Ve druhé celkem 46 studentů třetích, čtvrtých a pátých ročníků evropských univerzit.

Spektrum států, ze kterých studenti letos na soutěž přijedou, je velmi pestré. Vedle vysokoškoláků ze Slovenska, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovinska přijedou také Němci, Bulhaři, Chorvati, Rakušané a Litevci. Obdobně jako loni, očekává pořádající Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity také v letošním roce účast studentů z Oxfordu.

Vojtěch Jarník* (1897-1970), po němž je soutěž pojmenována, byl věhlasným českým matematikem, který jako jeden z mála Čechů patří mezi matematiky s Erdösovým číslem 1.**

Mezinárodní jury zasedne v úterý 27. března 2007, ve středu 28. března 2007 v 8.30 hod. proběhne zahajovací ceremoniál a první část vlastní soutěže, ve čtvrtek 29. března 2007 pak druhá část soutěže a na 15. hod je plánováno slavnostní vyhlášení výsledků. Do letošního ročníku postoupili celkem 104 studenti 25 univerzit 12 států Evropy. Soutěž začínala jako relativně malé klání studentů polských a českých univerzit. Během 16 let své existence se zařadila mezi největší a nejstarší soutěže evropských matematiků.

 

*Vojtěch Jarník
patřil mezi největší české matematiky 20. století.. Jako absolvent První české reálky v Praze, nastoupil roku 1915 ke studiu matematiky a fyziky na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1919 vykonal zkoušku učitelské způsobilosti z fyziky a o rok později z matematiky. V roce 1921 následoval doktorát z matematiky. Již v době svého studia byl v letech 1919 – 21 asistentem na české technice v Brně. Od roku 1921 přešel do Prahy na Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity. V roce 1925 se na univerzitě habilitoval z matematiky. Během prvních osmi let, od příchodu na univerzitu, studoval téměř tři roky na univerzitě v Göttingenu.

V roce 1929 byl Vojtěch Jarník v pouhých dvaatřiceti letech jmenován mimořádným profesorem matematiky na Karlově univerzitě a o šest let později pak řádným profesorem. Na univerzitě působil až do roku 1967, kdy odešel do penze.

Po vzniku Československé akademie věd byl v roce 1952 jmenován akademikem a stal se prvním předsedou její matematicko-fyzikální sekce. Vojtěch Jarník se zajímal o historii matematiky, jinak pracoval zejména v oblasti teorie čísel a matematické analýzy. Vydal čtyřsvazkovou učebnici matematické analýzy, která se dodnes používá.
 

**Erdösovo číslo
Vědci rádi poměřují svou práci číselnými koeficienty. Využívají zejména počty publikací, počty citací, počty citací na jednu práci apod. Tyto scientometrické údaje se uplatní při hledání například nového ředitele nějakého ústavu nebo univerzitního profesora... Podobně se tyto scientometrické údaje uvádějí i při získávání grantů nebo podpor na vědecký výzkum. Jednou z těchto jednotek je Erdös.
 

Paul Erdös
byl maďarský neobyčejně plodný matematik. Pokud dobrý matematik za celý svůj život publikuje padesát prací, je to velmi dobrý výkon; zcela výjimečně to bývá i  sto odborných prací. Erdös za svůj život publikoval 1500 prací! To je číslo, které je neuvěřitelné v kterémkoliv oboru přírodních věd. Proto vzniklo hnutí, které se snaží všem vědcům, kteří žili v době Erdösově nebo později, přiřadit tzv. Erdösovo číslo, které je definováno jako číslo E.

Jsou to celá čísla, která počínají nulou, nula je číslo vyhrazené pro Erdöse samotného. Protože publikoval velmi mnoho prací. Číslo 1 dostávají lidé, kteří byli jeho přímými spolupracovníky. A mezi ně patří i Vojtěch Jarník.

Ti matematici, kteří publikovali s lidmi, kteří mají Erdösovo číslo 1 alespoň jednu práci, mají Erdösovo číslo 2. Bez zajímavosti není fakt, že známý americký magnát Bill Gates, počítačový guru, má Erdösovo číslo 4, čili publikoval s někým, kdo měl Erdösovo číslo 3.

Hana Jenčová a Bc. Dana Závorková