Evropští matematici se sejdou na Ostravské univerzitě

Moravská Ostrava 23. března 2007 - Katedra matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě pořádá ve dnech 27. až 29. března 2007 již 17. ročník Mezinárodní matematické soutěže o cenu Vojtěcha Jarníka. Do letošního ročníku se přihlásili 104 studenti z 25 univerzit 12 států celé Evropy.

Soutěž proběhne ve dvou kategoriích. První kategorie je určena studentům prvních a druhých ročníků, druhá pak ročníkům třetím, čtvrtým a pátým. Před soutěží se konala na každé univerzitě jednotlivá předkola, ze kterých ti nejlepší postoupili na ostravskou soutěž.

K vybrání vhodných příkladů zasedne mezinárodní jury 27. března. Zahajovací ceremoniál proběhne ve středu 28. března v 8.30 hod. v aule Ostravské univerzity na Českobratrské ulici. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže se uskuteční ve čtvrtek 29. března v odpoledních hodinách (cca v 15.00 hod.) tamtéž.

Soutěž je pojmenována po významném profesorovi Vojtěchu Jarníkovi, jehož učebnice matematické analýzy vychovaly celé generace českých a slovenských matematiků. Původně začínala jako relativně malá soutěž studentů univerzit z Polska a České republiky. Během šestnácti let se etablovala na největší a nejstarší soutěž univerzitních studentů matematiky v Evropě, její rozsah a odborná úroveň neustále roste. Srovnatelná soutěž probíhá jen v Londýně, je však rozsahem menší, s kratší tradicí.

Hana Jenčová a Bc. Dana Závorková