Doc. PhDr. Daniel Topinka, Ph.D

doc. PhDr. Daniel Topinka, Ph.D Daniel Topinka vystudoval sociologii a religionistiku na Masarykově univerzitě v Brně, doktorskou i habilitační práci obhájil na Univerzitě Palackého v Olomouci. Působí jako docent na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a je zakladatelem výzkumné organizace SocioFactor. Zabývá se problematikou sociologie a antropologie migrace a ohrožených dětí. Je autorem řady výzkumných zpráv a odborných textů, řešitelem výzkumů v oblasti migrace a garantem doktorského studijního programu migrační studia na Univerzitě Palackého v Olomouci.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 11. 2020