Nový rektor univerzity Jiří Močkoř se prvního března ujal své funkce

Profesor RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. se od prvního března letošního roku ujal funkce nového rektora Ostravské univerzity v Ostravě. Na postu děkana Přírodovědecké fakulty jej v tentýž den vystřídala doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.

Univerzita má od prvního březnového dne rovněž tři nové prorektory. Novou prorektorkou pro studium a celoživotní vzdělávání se stala dosavadní prorektorka pro studium a vzdělávání doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. Prorektorem pro řízení vědy a vnějších vztahů je doc. PhDr. Zbyněk Janáček, prorektorem pro rozvoj a informatizaci ing. Petr Kazík.

Slavnostní inaugurace nového rektora proběhne v úterý 3. dubna 2007 v 11 hodin dopoledne v aule univerzity na Českobratrské ulici. Zástupcům médií bude věnována tisková konference před začátkem inaugurace (od 10.15 do 10.30). Pro všechny zájemce bude připraven online přenos inaugurace na webu univerzity www.osu.cz.

Profesor Jiří Močkoř byl jmenován novým rektorem Ostravské univerzity na Pražském hradě dne 20. února 2007 prezidentem Václavem Klausem společně s dalšími čtyřmi novými rektory českých vysokých škol. Novým rektorům tehdy popřála kromě prezidenta hodně zdaru i ministryně školství Dana Kuchtová.