Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Aktuality

Ostravská univerzita

Pozvánka na konferenci QUO VADIS

Ve středu 20. listopadu 2019 od 9.00 hodin se v aule Ostravské univerzity na ulici Českobratrská 16, Ostrava z iniciativy prorektora pro studium a celoživotní vzdělávání prof. PhDr. Aleše Zářického, Ph.D. uskuteční tradiční setkání zástupců univerzity s řediteli středních škol, tentokrát s názvem QUO VADIS.

Konference QUO VADIS přinese mimořádnou příležitost setkání ředitelů středních škol Moravskoslezského kraje a okolních okresů se zástupci akademické obce Ostravské univerzity. Ze strany univerzity jsou mezi pozvanými garanti jednotlivých studijních programů učitelství, oboroví didaktici, zástupci odborné skupiny hodnotící kvalitu vzdělávání a v neposlední řadě také proděkani pro studium a zástupci vedení univerzity. Na konferenci vystoupí kromě zástupců z řad ředitelů středních škol také čerství absolventi učitelského studia na Ostravské univerzitě.

Diskutována budou témata související především s potřebami škol z hlediska odborné přípravy absolventů učitelských oborů.

Věříme, že sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe přinese nejen prostor pro řízenou diskuzi aktuálních témat ve školství, ale také příležitost pro nastínění budoucího směřování učitelského studia v terciárním vzdělávání.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 11. 2019

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub