Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Aktuality

Ostravská univerzita

  • Obrázek

Ostravská univerzita nabízí druhou šanci zájemcům o studium

Filozofická fakulta a Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity otevřely druhá kola přijímacích řízení. Všichni zájemci o studium jazyků, učitelství, filozofie, historických věd, dějin umění, sociální práce nebo zdravotně-sociální péče se mohou prostřednictvím elektronické přihlášky hlásit až do 18. (FF) a 19. srpna (FSS).

Filozofická fakulta je zde pro ty, kteří chtějí nad přemýšlet na klíčovými tématy společnosti, rozvíjet své kritické myšlení a upevňovat tak hodnotovou orientaci v dnešním postmoderním světě. Filozofická fakulta si zakládá si na přátelském a vstřícném přístupu ke svým studentům, díky kterému také získala 2. místo v anketě Fakulta roku 2016 ve své kategorii. Svým studentům nabízí široké možnosti seberealizace vysoko nad rámec studia a studovaného oboru. Ať už si vyberete jazyky, historii nebo třeba psychologii, Filozofická fakulta Ostravské univerzity bude dobrým místem k rozvíjení vašeho potenciálu.

Ve druhém kole nabízí Filozofická fakulta studium hned několika nově akreditovaných studijních programů v oblasti filologie, filozofie, historických věd, dějin umění a učitelství. Mezi oblíbené a perspektivní studijní programy patří dlouhodobě filologické obory, právě nyní je možné se hlásit ke studiu francouzštiny, španělštiny, ruštiny, němčiny, polštiny, latiny, českého jazyka a literatury. Další žádanou oblastí je učitelství, které je v nabídce pro navazující magisterský stupeň. V bakalářském stupni studia lze však téměř každý nabízený program (jazyky, historii, dějiny umění atd.) studovat se zaměřením na vzdělávání.

  • Všechny informace o 2. kole přijímacího řízení na Filozofickou fakultu Ostravské univerzity naleznete zde. Přihlášky je možno podávat do 18. srpna 2019.

Fakulta sociálních studií je zde pro lidi se smyslem pro pomáhání lidem v obtížných životních situacích. Sociální spravedlnost a lidská práva vás nenechávají chladnými? Chcete zvyšovat porozumění a solidaritu ve společnosti? Staňte se součástí změny, která společnost spojuje a posiluje. Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity umožňuje se už během studia zapojit do projektů i výzkumů a podílet se na aktivitách, které hýbou naší společností. Díky intenzivní praxi, na které si FSS zakládá, nachází 95 % absolventů fakulty zaměstnání ihned po studiu.

Na Fakultě sociálních studií se ve druhém kole můžete přihlásit k bakalářskému studiu zdravotně-sociální péče v prezenční formě. Navazující magisterské studium můžete dále směřovat v programu zdravotně-sociální péče a rehabilitace (kombinovaná forma) nebo v sociální práci (prezenční i kombinované studium).

  • Všechny informace o 2. kole přijímacího řízení na Fakultu sociálních studií Ostravské univerzity naleznete zde. Přihlášky podávejte do 19. srpna 2019.

Případné dotazy ohledně přijímacího řízení a daných studijních oborů, na které nenaleznete odpovědi zde na webu, můžete směřovat na studijní oddělení příslušných fakult.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 08. 2019

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub