Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Pro média > Tiskové zprávy

Ostravská univerzita

Rektor Ostravské univerzity navrhne Akademickému senátu univerzity odvolání docenta Martínka z funkce děkana Lékařské fakulty

Ostrava / 19. 06. 2019

Rektor Ostravské univerzity navrhne v nejbližších dnech odvolání docenta Martínka z funkce děkana Lékařské fakulty. Návrh na odvolání musí projednat Akademický senát Lékařské fakulty a schválit Akademický senát univerzity.

K zahájení procedury odvolání, ke které se přistupuje v případech, kdy děkan neplnil své povinnosti nebo závažným způsobem poškodil zájem vysoké školy nebo fakulty, se rektor rozhodl přistoupit z následujících důvodů:

  • docent Martínek v době, kdy byl děkanem, rozhodl od roku 2010 o přijetí minimálně 16 uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení ke studiu studijního oboru Všeobecné lékařství
  • přijetím těchto uchazečů se dopustil závažného porušení právních předpisů i vnitřních předpisů univerzity a podmínek přijímacího řízení pro tento studijní obor
  • podle § 50 vysokoškolského zákona, vnitřních předpisů univerzity i fakulty je jednoznačně zodpovědný za přijímací řízení a přijímání uchazečů děkan
  • o přijetí uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení, neinformoval garanta studijního oboru, ačkoli tato skutečnost je pro garanta důležitá z hlediska hodnocení přijímacího řízení
  • informace o skutečnosti, že byli přijímání studenti, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení, neuvedl do každoroční zprávy o přijímacím řízení, naopak do této zprávy, jejíž správnost byla každoročně potvrzována dlouhodobou proděkankou pro studium Lékařské fakulty dr. Závackou, byla uvedena skutečnost, že „V průběhu přijímacího řízení nenastala žádná závažná situace, která by mohla některé účastníky znevýhodnit nebo ohrozit objektivní hodnocení.“
  • ze spisů uchazečů, kteří byli takto přijati, byla odstraněna původní negativní rozhodnutí o nepřijetí těchto uchazečů na odvolání ze strany rektora a byla nahrazena pozitivními rozhodnutími děkana o přijetí; o této skutečnosti, děkan rektora neinformoval
  • všechny výše uvedené kroky děkana svědčí o systémovém selhání docenta Martínka ve funkci děkana, o neplnění jeho povinností jako děkana a poškození zájmů fakulty a celé univerzity; rozhodnutí docenta Martínka jako děkana byla učiněna v rozporu s nastaveným systémem přijímacího řízení na fakultě, ale také na celé univerzitě
  • ačkoli na univerzitě byla již před samotným doručením kontrolní zprávy NAÚ nastavena nápravná opatření, která do budoucna odhalí tato individuální protiprávní rozhodnutí ze strany děkana, tak není možné, aby ve funkci děkana nadále setrval docent Martínek, který se těchto protiprávních rozhodnutí opakovaně dopouštěl

Rozhodnutí podat návrh na odvolání děkana není jednoduchým rozhodnutím, nicméně v tomto případě zcela nezbytným, protože úkolem rektora je chránit zájmy Lékařské fakulty a Ostravské univerzity a ne obrana děkana, který se dopustil protiprávního jednání.

Mrzí mne, že k tomuto kroku musím přistoupit, zvlášť když dnes byla opět potvrzena vzrůstající kvalita naší univerzity tím, že jsme se letos poprvé probojovali do prestižního žebříčku QS 1000 nejlepších univerzit na světě,“ dodává rektor univerzity Jan Lata.


Kontakt pro média:

Mgr. Adam Soustružník
tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub