Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > Pro média > Tiskové zprávy

Ostravská univerzita

Ostrava usiluje o pořádání prestižního celosvětového kongresu

Ostrava / 08. 04. 2019

Filozofická fakulta Ostravské univerzity usiluje o pořádání jednoho z nejprestižnějších mezinárodních vědeckých kongresů. Do Ostravy by zavítalo na 600 odborníků na urbánní historii z celého světa.

Je to možnost vytvořit povědomí o Ostravě ve světě, ukázat, že je to město s obrovským potenciálem k rozvoji jako moderního městského sídla, které patří do kontextu celoevropské historie,“ uvádí doc. Andrea Pokludová z katedry historie Filozofické fakulty OU, která je zároveň členkou Evropské asociace urbánních studií.

Ostrava by se zařadila vedle měst jako je Řím, Athény, Lisabon, Stockholm či Edinburgh. Ostravu by navštívili odborníci na architekturu, památkovou péči, urbanismus, sociologii, historii umění a další příbuzné obory. Kongres by se měl konat v roce 2022 a nosným tématem je Město na hranicích, sociálních, geografických, etnických i kulturních.

Urbánní historie je v současnosti velice rozšířený směr výzkumu díky oborové rozmanitosti a možnosti přímo do praxe aplikovat výstupy bádání. Městská sídla a společnosti zkoumají v kontextu zejména sociálních, ekonomických a politických dějin, které umožňují komplexní pohled na vývoj městských sídel a jejich historii. „Urbánní historici vnímají město v širších vazbách, jak se utvářelo ekonomicky a sociálně, sledují tržní vazby, migraci, a to i v globálním kontextu. Budoucím generacím přináší plastický obraz minulosti, ukazují, co se osvědčilo, co se naopak neosvědčilo, z čeho lze vycházet, z čeho se lze poučit,“ přibližuje význam urbánní historie doc. Pokludová.

Ostravská katedra historie proniká daleko za hranice

Po téměř dvaceti letech, kdy na katedře historie FF OU probíhal intenzivní výzkum hospodářských a ekonomických transformací Ostravska na přelomu 19. a 20. století, začíná ostravské pracoviště přitahovat zaslouženou pozornost kolegů ze zahraničí. Katedra historie FF OU se kromě jiného systematicky věnuje výzkumu podnikatelstva, inteligence, občanské společnosti a místních samospráv na příkladu průmyslového regionu, čímž je v rámci České republiky ojedinělá. Po vzoru Německa si vytyčila vlastní směr výzkumu, který zaujal v tuzemsku i za hranicemi České republiky. Výsledkem je nyní příležitost organizovat celosvětový kongres urbánní historie a do Ostravy přilákat více než 600 špičkových odborníků z celého světa. Šance na úspěch jsou podle doc. Pokludové vysoké.

Více k tématu v rozhovoru s doc. Andreou Pokludovou z katedry historie FF OU.


Kontakty pro média:

Nela Parmová, DiS.
Referentka pro vnější vztahy FF OU
+420 734 353 573 /

Mgr. Adam Soustružník
Tiskový mluvčí Ostravské univerzity
+420 724 919 614 /

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub