OU > Pro média > Tiskové zprávy

Ostravská univerzita

  • Obrázek

HealthAir: Vědci prověří vliv česko-polského ovzduší na zdraví

Ostrava / 01. 10. 2018

Česko-polské ovzduší: jaký má vliv na zdraví?

Jaká je pravděpodobnost onemocnění a předčasného úmrtí v důsledku života ve znečištěném ovzduší? Vědci z Ostravské univerzity a VŠB – Technické univerzity Ostrava spojili síly s polskými partnery v projektu HealthAir: Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí. Odpověď by měli vědci znát přibližně za rok a půl.

Na české straně se řešení tohoto projektu budou věnovat odborníci z Centra epidemiologického výzkumu Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Katedry ochrany životního prostředí v průmyslu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Cílem projektu je prostřednictvím informačních a vzdělávacích aktivit (seminářů, konferencí a monografie) zvýšit povědomí obyvatel, veřejných orgánů a dalších zainteresovaných subjektů o nebezpečí, které znečištění ovzduší představuje pro lidské zdraví.

„Zároveň by měl přispět k přijetí nápravných opatření ke zlepšení kvality ovzduší v Polsku a České republice a v neposlední řadě v budoucnu také k úsporám např. výdajů na léčbu onemocnění způsobených znečištěným ovzduším,“ uvádí dr. Jiřík, pověřený vedením Centra na Lékařské fakultě. Ostravská univerzita a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava navíc využijí výsledky projektu v procesu vzdělávání svých studentů.

Zahajovací setkání českých a polských partnerů projektu se uskutečnilo 17. září v polském Charbielinu. Projekt HealthAir doplňuje aktivity českých a polských odborníků, které byly v rámci Programu Spolupráce Interreg V-A CZ-PL realizovány v předchozích letech na projektech Clean Border a Air Silesia. Tyto projekty se však nevěnovaly dopadu znečištění ovzduší na lidské zdraví a zdroje znečištění v Opolském vojvodství zahrnovaly pouze částečně. Nový projekt tak není určen pouze k rozšíření evidence zdrojů emisí z oblastí zájmu předchozích projektů, ale má za úkol především kvantifikovat dopad znečištění ovzduší na zdraví obyvatelstva a šířit informace o jeho vlivu mezi obyvateli v oblasti polsko-českého pohraničí.

Na polské straně vyjádřil podporu projektu HealthAir zástupce maršála opolského vojvodství dr. Roman Kolek, který má na starost odbor zdravotnictví, sociální politiky a informačních technologií. Díky němu bude v rámci projektu možné navázat spolupráci také se zdravotníky z regionu Opole a posílit tak možnosti získání kvalitnějších dat o zdravotním stavu obyvatelstva. Zájem o projekt projevilo i mnoho zástupců měst a obcí z regionu Opole, na české straně pak například Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Partnery projektu jsou Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza w Katowicach; Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Centrum epidemiologického výzkumu; Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondů programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Překračujeme hranice, v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Loga

Kontakt pro média:

Mgr. Adam Soustružník
tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub