Mezinárodní konference o ochraně veřejného zdraví na Lékařské fakultě Ostravské univerzity

Ve dnech 24. a 25. dubna se v aule Lékařské fakulty Ostravské univerzity sejdou odborníci v oblasti problematiky ochrany veřejného zdraví ze třech zemí, aby se zabývali infekčními i neinfekčními faktory ovlivňujícími zdravotní stav populace a možnostmi jejich ovlivnění.

„Na konferenci s názvem Globální problémy veřejného zdravotnictví 2018 uslyšíme přednášky na témata, jako jsou vliv životního prostředí na zdraví obyvatel průmyslových oblastí, zdravé stárnutí, genetické modifikace, rezistence mikroorganizmů na antibiotika. Dále se budou odborníci věnovat problematice tuberkulózy, meningokokových infekcí, klíšťové encefalitidy, spalniček, jejich prevenci vakcinací a mnoha dalším aktuálním tématům,“ říká předseda organizačního výboru Doc. MUDr. Rastislav Maďar.

Na úvod konference budou předána ocenění za významný přínos k rozvoji organizujícího Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty OU RNDr. Věře Toršové, CSc., a in memoriam dlouholeté vedoucí uvedeného pracoviště MUDr. Mileně Menzlové, CSc., které přeberou její synové.

Kontakt:

Mgr. Adam Soustružník
Tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614