OU > Pro média > Tiskové zprávy

Ostravská univerzita

Akademický senát Filozofické fakulty Ostravské univerzity zvolil nového děkana

Ve čtvrtek 15. března zvolil Akademický senát FF OU kandidáta na jmenování děkanem – doc. Roberta Antonína. Po jmenování rektorem Ostravské univerzity prof. Janem Latou tak Robert Antonín ve funkci vystřídá stávajícího děkana prof. Aleše Zářického, kterému po osmi letech končí děkanský mandát.

Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. Doc. Robert Antonín převezme post děkana 1. července, inaugurace je plánována na podzim 2018. Toto datum potvrdil i rektor Ostravské univerzity prof. Jan Lata, který dodal: „Jsem velice rád, že Akademický senát Filozofické fakulty docenta Antonína zvolil napoprvé a takto jednoznačným výsledkem. Jsem přesvědčen, že docent Antonín je ta správná volba pro další rozvoj fakulty a její udržení mezi nejlepšími Filozofickými fakultami v republice,“.

Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, neplatných hlasů 3.

Robert Antonín působí na Filozofické fakultě Ostravské univerzity pátým rokem, tři roky jako odborný asistent katedry historie a dva roky jako proděkan pro vědu, výzkum a rozvoj. Odborně se zaměřuje na období středověku, zejména pak na dějiny vrcholného středověku ve střední Evropě 12. - 14. století.

Filozofická fakulta jako špičkové pracoviště

Mottem Roberta Antonína je „evoluce, nikoli revoluce“. Jinými slovy chce navázat na započaté projekty předchozího děkana Aleše Zářického, jako je kompletní rekonstrukce všech budov Filozofické fakulty, navýšení investic do vědy a výzkumu a především zvýšení atraktivity studia v Ostravě – toho chce dosáhnout nabídkou oborů na špičkové úrovni. Během nadcházejícího čtyřletého mandátu jsou naplánovány investice do modernizace všech pracovišť a učeben na FF OU, ve dvoře fakulty a v prostorách budov by mělo vzniknout atraktivní zázemí pro studenty i zaměstnance. Modernizace fakulty se projeví i na kvalitě výuky, k dispozici budou moderní tlumočnické laboratoře nebo posluchárny vybavené nejmodernější audiovizuální technikou. Robert Antonín si slibuje, že modernizace fakulty zvýší její atraktivitu v očích uchazečů i odborných pracovníků a do Ostravy se podaří nalákat vynikající vědecké pracovníky i více studentů ze zahraničí.

Buďme víc vidět

Zároveň bude spolupráce s městem a médii v nadcházejícím období pro fakultu zásadní. „Z vlastní zkušenosti vím, že mnoho lidí z neakademické sféry a mimo náš region ani neví, že nějaká Ostravská univerzita nebo Filozofická fakulta vůbec existuje. Spojují si ji stále s Báňskou,“ říká s lítostí Robert Antonín. A právě mediální obraz fakulty je jedna z oblastí, kterou Robert Antonín vnímá jako nedostačující. „Máme vynikající obory, například naše polonistika v řadě ohledů předčí polonistiku na velkých univerzitách. Máme velmi silnou historii, lingvistické obory, filozofii, dobře se rozvíjející dějiny umění, vědecky aktivní katedru latiny. Je třeba naši práci zpropagovat a informace přenést k uchazečům,“ dodává. Jedině tak je možné zabránit odlivu talentovaných a perspektivních mladých lidí a naopak do Ostravy přilákat i studenty z ostatních měst.

Doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.

V letech 1996 – 2002 studoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity (FF MU) v Brně magisterský obor historie-filosofie. V roce 2002 navázal doktorským studiem na FF MU v oboru české dějiny, v roce 2008 obhájil doktorský titul disertační prací Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300. V roce 2015 se na FF MU habilitoval a získal titul docent. V období 2005 – 2011 byl vědecko-výzkumným pracovníkem FF MU v Brně Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura. V letech 2008 – 2013 působil na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě na Ústavu historických věd jako odborný asistent pro dějiny středověku. Od roku 2013 až dosud je členem katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Od roku 2016 je ve vedení fakulty na pozici proděkana pro vědu, výzkum a rozvoj. Robert Antonín je od roku 2013 vědecko-výzkumným pracovníkem Centra pro výzkum středověké společnosti a kultury – VIVARIUM Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Je členem několika redakčních rad a profesních organizací. Mluví plynně německy a anglicky, z prvního manželství má dva syny, se současnou manželkou Michaelou má dvouletého syna Jonáše.

Nela Parmová,
referentka pro vnější vztahy Filozofické fakulty

Kontakt:

Mgr. Adam Soustružník
Tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub