Osudové osmičky: Pro milovníky historie k 100. výročí založení ČSR

Filozofická fakulta OU se zapojila do oslav významného výročí 100 let od založení Československé republiky. Pro veřejnost připravila pásmo pěti přednášek, v nichž naši historici poodhalí řadu událostí, které přímo či nepřímo vedly a ovlivnily vznik samostatného Československého státu.

První z přednášek začíná už 29. března v Centru PANT a bude se věnovat konci třicetileté války, vestfálskému míru v kontextu celé Evropy, ale i Českých zemí a našeho regionu.

Událost zdánlivě příliš vzdálená, než aby měla zásadní vliv na podobu dnešní společnosti. Opak je pravdou. Uzavření mírových smluv v severozápadních německých městech Osnabrück a Münster 24. října 1648 představuje zásadní mezník v politicko-náboženském vývoji Evropy i naší země. Celoevropský válečný konflikt, a skoro dvě století trvající střety zastánců katolické a nekatolické konfese, předurčily podobu evropské politiky až do poloviny 19. století. Vestfálský mír na jednu stranu ukončil vyčerpávající válečný konflikt, na stranu druhou ale zabránil politické a náboženské proměně a země koruny České se staly na 250 let součástí habsburské monarchie. Uzavření vestfálského míru tak na dlouhou dobu ovlivnilo politickou a náboženskou situaci v samotných českých zemích a znamenalo zásadní proměnu společnosti. Třicetiletá válka připravila země koruny České téměř o třetinu obyvatel, kdy velká část tehdejší české elity odešla do exilu.

Přednášející nastíní všechny uvedené procesy ve světle nejnovějších poznatků, a to jak ve středoevropském kontextu, tak uvede konkrétní dopady na České země i náš region Severní Moravy a Horního Slezska.

Další přednášky v rámci cyklu Osudové osmičky
17. 4.1848 – revoluční léta 1848 – 1849 a události vedoucí k vypuknutí 1. světové války
31. 5.1918 – rozpad Rakouska Uherska – dopad na Evropu, Čechy, region
21. 6.1918 – 1938 – vznik republiky a její nedlouhé trvání
20. 9.1948 – 1968 komunistický puč, represe padesátých let, postupné uvolňování vrcholící pražským jarem a následná okupace

Všechny přednášky se budou konat v Centru PANT vždy od 16 hodin.

pozvánka