Rektor Lata předá certifikáty. Studentům pomohou nastartovat kariéru

14. února převezmou úspěšní absolventi modulu HR – Personální konzultant certifikáty za absolvování tohoto kurzu, který sestává mimo jiné i ze 100 hodin praxe ve významných firmách. Získají tak od své univerzity velmi cenný bod ve svém životopise. Předání se uskuteční od 11.20 hod na půdě Filozofické fakulty Ostravské univerzity (Reální 5, v přízemí) i za přítomnosti zástupců spolupracujících firem. Na toto slavnostní předání vás srdečně zveme.

pozvánka

Díky spolupráci Filozofické fakulty Ostravské univerzity s řadou potencionálních zaměstnavatelů si studenti Ostravské univerzity mohou vyzkoušet, jaké to je absolvovat například vstupní pohovor formou assessment centra nebo jak rozjet vlastní podnikání.

V rámci modulu HR (Human Resources) – personální konzultant připravují lektoři studenty na praxi a zvyšují jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Modul se vyučuje na katedře sociologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity a v pozici lektorů jsou mimo akademické pracovníky především lidé z praxe – manažeři a HR specialisté. Modul je otevřen pro všechny studenty OU napříč fakultami a studenti za něj kromě cenných zkušeností získávají také kredity.

Studenti si v rámci modulu zvýší kvalifikaci a už během studia získávají potřebnou praxi ve vybraných firmách. Těch momentálně s Filozofickou fakultou spolupracuje přibližně patnáct a počet zájemců z řad zaměstnavatelů stoupá.

„Spolupracujeme například s firmou OKIN, s Inovačním centrem Moravskoslezského kraje, s ARRIVOU Ostrava nebo Kofolou. Nyní projevila zájem o spolupráci také společnost Tatra Kopřivnice nebo Dopravní podnik města Ostravy,“ vypočítává garantka modulu z katedry sociologie Lucie Dokoupilová.

Zájem ze strany firem o zapojení se do modulu už přesáhl region. „Ozývají se nám HR specialisté z firem dalších regionů – Zlínského kraje, Olomouckého, ale i například z Čech,“ doplňuje Dokoupilová. Součástí modulu je tak zvaná víkendová akademie i absolvování povinné praxe ve vybrané společnosti. Zaměstnavatelé si mohou během praxe vytipovat talentované studenty a studenti zase získávají praktické dovednosti a představu o mechanismech ve firmách. Studenti díky zapojení do modulu často získávají práci už během studia.

První běh modulu HR – personální konzultant byl součástí projektu Podpora konkurenceschopnosti studentů Ostravské univerzity, na němž se finančně podílel Moravskoslezský kraj. Nyní probíhá zařazení modulu do projektu Cesta pro mladé Ministerstva práce a sociálních věcí.

HR-personální konzultant v nabídce Celoživotního vzdělávání

Filozofická fakulta zaznamenala vysoký zájem o studium modulu HR – personální konzultant i ze strany veřejnosti. „V tuto chvíli čekáme na akreditaci, abychom modul mohli otevřít i pro širokou veřejnost v rámci Celoživotního vzdělávání,“ upřesnila Dokoupilová. V zimním semestru 2018/2019 by měl být modul přístupný každému, nejen studentům Ostravské univerzity. Každý si tak na Filozofické fakultě Ostravské univerzity bude moci zvýšit kompetence při hledání nového zaměstnání. Po získání certifikátu se  absolventi mohou ucházet například o pozici HR specialista junior.

Zpracovala:

Nela Parmová, DiS.

Kontakt:

Mgr. Adam Soustružník
Tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614