Charta a Kodex: Ostravská univerzita buduje strategii rozvoje lidských zdrojů

Ostravská univerzita se ke dni 1. prosince 2017 přihlásila k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Zahájila tak cestu, která by měla vrcholit certifikátem HR Excelence in Research, který vydává Evropská komise a který je zárukou profesionality v oblasti řízení lidských zdrojů, konkrétě vědeckých pracovníků.

Charta a Kodex. Jejich podpisem výzkumná instituce stvrzuje, že hodlá nastavit pravidla řízení lidských zdrojů tak, aby byla transparentní a nabízela rovné příležitosti.

Instituce tak vyjadřuje své odhodlání získat certifikát HR Excelence in Research udělovaný Evropskou komisí, který zaručuje, že daná instituce má jasně stanovené postupy pro přijímání i kariérní postup vědeckých pracovníků, že jsou zaručeny rovné příležitosti podle pohlaví, rasy i národnosti, zajištěno rozšiřující vzdělávání pro akademické pracovníky, a podobně.

Ostravská univerzita se k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků přihlásila k 1. prosinci 2017. „Vlastní přijetí obou dokumentů je pouze začátek cesty. Poté bude následovat podrobná analýza stávající situace a realizace opatření tak, abychom jasně prokázali své odhodlání odpovědně a seriózně jednat a poskytovat výzkumným pracovníkům spravedlivé rámcové podmínky,“ vysvětluje docent Pavel Drozd, prorektor pro vědu a tvůrčí činnost na Ostravské univerzitě.

Ostravská univerzita má nyní rok na to, aby všechny procesy přijímání vědeckých pracovníků, jejich kariérní postup i příležitosti k dalšímu vzdělávání nastavila tak, aby splňovala tyto podmínky Evropské komise a ke dni 1. prosince 2018 obdržela zmiňovaný certifikát HR Excelence in Research. Následně Evropská komise prověřuje dodržování nastavených pravidel ve tříletých intervalech.

„Ačkoli se na Ostravské univerzitě dělá v mnoha oborech špičková věda a naši vědci sklízejí úspěchy na světové úrovni, pro univerzitu naší velikosti a s našimi prostředky není snadné držet krok s evropským vědeckovýzkumným prostorem. Získání tohoto certifikátu nám velmi pomůže – jde o prestižní ocenění, které otevírá dveře do evropského výzkumného prostoru a je klíčovou podmínkou k připravovaným výzkumným programům Evropské unie,“ dodává docent Drozd.

Seznam českých institucí a univerzit, které se k chartě a kodexu přihlásily, najdete zde:
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/declaration-endorsement#show_CzechRepublic.

Kontakt:

Mgr. Adam Soustružník
Tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614