OU > Pro média > Tiskové zprávy

Ostravská univerzita

Univerzita získala od kraje 7 miliónů

V polovině minulého roku byla na Ostravské univerzitě úspěšně zahájena realizace projektu zaměřeného na zvyšování konkurenceschopnosti studentů Ostravské univerzity na trhu práce. Finance byly využity na zlepšení vybavení studijních oborů s oblasti informatiky a medicíny.

ilustrační foto

Primárním cílem projektu je podpora rozvoje vybraných profesně orientovaných studijních oborů, v jejichž případě se na moravskoslezském trhu práce projevuje značný nedostatek pracovních sil. Sekundárním cílem projektu je pak nabídnout studentům atraktivní studijní obory, jež budou dostatečně konkurenceschopné a zabrání tak odlivu potenciálních vysokoškolských studentů z kraje. Tyto cíle vycházejí z analýzy stávajícího stavu na trhu práce v MSK a z dlouhodobých trendů, které se projevují v oblasti demografického vývoje kraje.

V rámci projektu se jednalo o rozšíření vysokoškolského vzdělávání na OU o témata požadovaná ze strany významných zaměstnavatelů v regionu. Zájemcům z řad studentů všech fakult OU bylo umožněno nadstavbové rozšíření znalostí a dovedností v dobrovolných vzdělávacích kurzech a modulech v délce nejvýše jednoho semestru. Moduly byly vytvořeny a realizovány ve spolupráci se zaměstnavateli a umožňují zvýšit uplatnitelnost studentů na trhu práce. Rovněž umožnili zaměstnavatelům identifikovat potenciální zaměstnance z řad studentů již v průběhu studia. Dále pak byla část projektu věnována zlepšení vybavení studijních oborů s oblasti informatiky a medicíny.

Celková částka alokovaná na podporu aktivit projektu v roce 2017 činí 7mil. Kč.

Kontakt:

Mgr. Adam Soustružník
Tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub