Seznam kandidátů doplňujících voleb do AS OU za volební obvod Fakulty umění OU v sekci studentů

Volební komise AS OU projednala podané návrhy kandidátů doplňujících voleb do AS OU za volební obvod Fakulty umění OU v sekci studentů. Návrhy byly podány písemně ke stanovenému datu předsedovi volební komise AS OU. Volební komise konstatovala, že všechny náležitosti stanovené AS OU byly v návrzích obsaženy, a proto sestavila následující kandidátní listinu (řazeno dle abecedního pořadí):

  • Vojtěch Dolana, 3. ročník, obor Grafika
  • Leonard Kramár, 2. ročník, obor Grafika

V Ostravě dne 20. prosince 2017