Vyhlášení doplňujících voleb do AS OU za volební obvod Fakulty umění OU v sekci studentů

Akademický senát Ostravské univerzity vyhlašuje doplňující volby do kurie studentů Akademického senátu Ostravské univerzity, kurie studentů, pro volební obvod Fakulty umění OU, které se uskuteční formou elektronického hlasování ve dnech:

8. až 12. ledna 2018


Kandidáty z řad studentů Fakulty umění Ostravské univerzity může navrhovat každý člen akademické obce Fakulty umění Ostravské univerzity (student).

Návrhy je nutno doručit předsedovi volební komise AS OU přes podatelnu OU do 15. prosince 2017.

Návrhy v písemné formě musí mít formální úpravu dle vzoru pro návrh kandidáta do AS OU umístěné na webových stránkách OU.

Volby proběhnou podle platného Volebního řádu AS OU.

Volební komise AS OU:
Ing. Petr Kazík, Ph.D. (FSS OU) – předseda
Mgr. Bc. Libor Klubal (PdF OU)
Mgr. Jan Pezda (FF OU)
PhDr. Ilona Plevová, PhD. (LF OU)
doc. Alexandr Vovk, ArtD. (FU OU)

Seznam kandidátů bude zveřejněn do 22. prosince 2017 na webových stránkách OU.

Výsledky voleb budou vyhlášeny 15. ledna 2018.

V Ostravě, 22. listopadu 2017