OU > Pro média > Tiskové zprávy

Ostravská univerzita

Rapid Re-housing: model sociální podpory ostravských vědců získal evropskou cenu FEANTSA

Vědci z Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity (FSS OU) připravili pro město Brno model tzv. „rychlého zabydlování“, které má částečně vyřešit bezdomovectví i další jevy s ním spojené, jako je například kriminalita. Získali evropskou cenu RegioStar Awards, kterou uděluje Evropská komise a evropská Federace národních organizací pracujících s lidmi bez domova Feantsa.

rozhovor

Eliška Černá na scéně UniverCity Experience Stage na Colours of Ostrava spolu s jedním ze svých klientů, který má osobní zkušenost s bezdomovectvím.

„Oslovilo nás samo město Brno, které se při řešení bezdomovectví a bytové nouze rozhodlo využít modelu tzv. housing first, tedy bydlení především. Katedra sociální práce FSS OU je současným průkopníkem na poli sociální práce při podpoře v bydlení a stávající personál katedry disponuje teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi ze zahraničí,“ vysvětluje dr. Eliška Černá z FSS OU, která se spolu se svým kolegou Štěpánem Ripkou podílela na přípravě pilotního projektu Rapid Re-housing pro město Brno.

Tento projekt má částečně vyřešit problémy s bezdomovectvím postupným zabydlováním rodin, které tak dostanou příležitost začít znovu. Zavazují se řádně platit nájemné a dodržovat pravidla týkající se spolupráce se sociálním pracovníkem i sousedského soužití, jinak hrozí vyloučení z projektu. Pokud se během 12 měsíců osvědčí, smlouva bude prodloužena.

Takto projekt předchází bezdomovectví, kriminalitě či odebrání dětí do ústavní péče, což ve výsledku bývá mnohem nákladnější než počáteční investice do poskytnutí obecního bytu a zajištění sociálního pracovníka. Vědci mluví také o dalších pozitivních dopadech, které chtějí na tomto modelu zkoumat. „Některé životní změny spojené se zabydlením, například zlepšení školních výsledků, zdravotního stavu či zvýšení zaměstnanosti účastníků se projeví až v dlouhodobější perspektivě,“ uvádí Eliška Černá.

Projekt Rapid Re-housing nyní v Brně funguje ve své pilotní fázi. Nejde o vynález ostravských vědců, model se ve světě užívá, avšak existuje v mnoha podobách. Ostravská aplikace tohoto modelu získala prestižní evropskou cenu za nejlepší projekt boje s bezdomovectvím. Tuto cenu převzali zástupci města za přítomnosti vědců z Ostravské univerzity 10. října 2017.

V Brně však ambice ostravských vědců nekončí. „Pokud se pilot osvědčí, doufáme v rozšíření politiky bydlení především do dalších měst. Naší největší ambicí je pak projekt posunout na celonárodní úroveň k Ministerstvu práce a sociálních věcí,“ dodává Černá.

Kontakt:

Mgr. Adam Soustružník
Tiskový mluvčí Ostravské univerzity

+420 724 919 614

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub