Zebra

Jsme otevřený studentský kolektiv působící na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Není nám jedno, co se kolem nás děje, a proto se snažíme bořit předsudky ve společnosti a mluvíme o tom, o čem se běžně nemluví. Různými akcemi lidem přibližujeme sociální práci v praxi. Promítáme filmy s lidsko-právní tématikou, diskutujeme, pořádáme interaktivní workshopy, besedy a různé benefiční akce. Nezapomínáme ani na své studijní potřeby, sdílíme informace a předáváme si zkušenosti. Během zkouškového období pořádáme svépomocná studijní fóra. Našim zájmem je vytvářet a udržovat na fakultě pohodovou atmosféru, a to třeba tradičním „kafe se zebrou“, otevřenými schůzkami (občas je i něco dobrého na zub) nebo Welcome drinkem pro studenty a akademiky v září. Rádi uvítáme kohokoli se zájmem o sociální témata a o dění ve společnosti.

Naše aktivity se snažíme realizovat i v této obtížné době. Na čem konkrétně pracujeme, se můžete podívat na sociálních sítích Fakulty sociálních studií.

Pokud máte chuť se k nám přidat, kontaktujte nás na facebookové stránce.

Budeme se na Vás těšit!

Facebook:

Kontakt:

  • e-mail:

Zveřejněno / aktualizováno: 24. 03. 2021