Nepřestaňte poznávat. Celoživotní vzdělávání nyní nabízí modul Portugalštiny

Věděli jste, že portugalsky mluví přes 200 milionů lidí na světě? Až do 20. srpna se můžete hlásit do modulu Portugalštiny, ve kterém se naučíte nejen jazyk, ale poznáte také portugalskou kulturu, gastronomii a fenomény, jako je capoeira.

Ostravská univerzita nepřijímá jen absolventy středních škol. Nabízí totiž široké spektrum studia pro všechny věkové skupiny v rámci celoživotního vzdělávání, které se těší veliké oblibě u veřejnosti.

„Věříme, že vzdělávání zdaleka není výhradou vysokoškoláků. Proto se snažíme neustále vytvářet nové moduly pro veřejnost, ve kterých si mohou lidé rozšiřovat obzory. Portugalština je jedním z nich, připravujeme další, jako například modul zaměřený na řízení lidských vztahů. Výhodou je, že jsou všechny určeny pro amatéry – není tedy třeba umět portugalsky nebo již mít základy v oblasti HR,“ vysvětluje Adam Soustružník, tiskový mluvčí Ostravské univerzity.

Na Filozofické fakultě Ostravské univerzity se letos nabídka rozšířila o nový modul – Portugalština: jazyk, reálie, kultura, který otevírá katedra romanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Modul je určen všem, kteří mají zájem o Portugalsko a portugalsky mluvící země. V rámci modulu získají posluchači solidní jazykové znalosti (úroveň A2) a seznámí se s kulturou, historií, tradicemi Portugalska a dalšími portugalsky hovořícími zeměmi. Samozřejmostí kurzu je konverzace s rodilým mluvčí, jednotlivé předměty vedou zkušení pedagogové vyučující na katedře romanistiky. V rámci modulu je plánována také exkurze do Portugalska.

Modul je přístupný bez jakékoli znalosti portugalského jazyka, délka studia je 1 rok (dva semestry), během něhož se studenti seznámí například s portugalsky psanou literaturou, filmem, hudbou, gastronomií, poznají architekturu a fenomény jako je brazilská capoeira nebo portugalské fado. Zkušení lektoři zájemce pomyslně zavedou do zemí všech kontinentů, portugalština je jazyk dosud používaný nejen v Evropě, ale i v Africe, Jižní Americe, Asii.

Zájemci o studium portugalštiny se mohou hlásit prostřednictvím elektronické přihlášky až do 20. srpna, výuka pak začne na začátku zimního semestru 2017, tedy po 26. září 2017.

Portugalština je tak devatenáctým jazykem, který fakulta zájemcům z řad veřejnosti nabízí. Uchazeče neomezuje věk, dosažené vzdělání nebo znalosti, modul Filozofické fakulty Ostravské univerzity je skutečně pro každého. Informace o dalších modulech celoživotního vzdělávání nejen na Filozofické fakultě, ale i na dalších fakultách Ostravské univerzity najdete zde: http://www.osu.cz/celozivotni-vzdelavani/.

Celoživotní vzdělávání FF OU

Je nabídka studijních oborů rozšiřující kvalifikaci, znalosti a vzdělání široké veřejnosti, některé programy jsou zaměřeny na vybrané profesní skupiny jako například učitelé základních a středních škol, pracovníky neziskových organizací, vybrané kurzy jsou koncipovány pro cizince apod. Filozofická fakulta nabízí v rámci celoživotního vzdělávání celkem 15 samostatných kurzů, jejichž součástí je také výuka téměř dvou desítek cizích jazyků včetně japonštiny, arabštiny nebo ukrajinštiny.

Kontakt:

Nela Parmová, DiS.
Referentka pro vnější vztahy, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
GSM: 734 353 573
e-mail:

Mgr. Adam Soustružník
Tiskový mluvčí Ostravské univerzity
telefon: 724 919 614
e-mail: