MENZA

Diplomové práce Fakulty umění

20. června - 9. července 2017
Reální 5, Ostrava
Videoinstalace diplomantských prací absolventů Fakulty umění Ostravské univerzity. Pravděpodobný model sdílení uměleckých děl v současnosti. Od prezentace objektů k sociální reprezentaci.
Kurátoři: Jiří Havlíček, Filip Nerad

Vernisáž 19. června 16h

Po škole
Ondřej Chrobák, Marek Pokorný a Jiří Ptáček
Diskuze o budoucnosti absolventů uměleckých škol. Jak vypadá budoucnost absolventů vysokých uměleckých škol v České republice? Dotované ateliéry? Vytváření nových pracovních míst? Rozvojové programy? Institucionální podpora? Fungující trh s uměním? Jak můžeme měnit současnou nejistotu?

Diskuze 19. června 14h

MENZA