Filozofickou fakultu Ostravské univerzity čeká rozsáhlá rekonstrukce za 57 milionů korun

Filozofická fakulta Ostravské univerzity (FF OU) se brzy zařadí mezi nejmoderněji vybavené fakulty v ČR. Díky dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj se dočká zcela nových interiérů a vybavení, které ji posunou mezi špičková pracoviště odpovídající západoevropským standardům.

vizualizace

„Prostory Filozofické fakulty jsou už z dnešního pohledu nevyhovující, proto jsem učinil všechno pro to, abychom získali dotaci a provedli zásadní rekonstrukci. Jedná se o největší investici za celou existenci fakulty,“ uvedl děkan FF OU prof. Aleš Zářický, který inicioval celý projekt.

Na rekonstrukci interiéru budovy z ulice Čs. legií získala Filozofická fakulta dotaci ve výši 57 miliónů korun. V květnu 2018 budou zahájeny stavební práce, část fakulty bude proto z bezpečnostních důvodů uzavřená přibližně 15 měsíců. Po dobu stavebních úprav se výuka přesune na Pedagogickou fakultu na Mlýnské ulici a budova by měla být znovu uvedena do provozu v září 2019.

Veškeré investice budou směřovat výhradně na modernizaci interiéru a vybavení, oprava vnější fasády proběhla již v roce 2009, kdy došlo k zateplení a výměně oken. Zachová si tak svůj historický plášť, pod ním ale vznikne zcela moderní a nadčasový interiér.

Nejedná se však o jedinou investici v rámci modernizace Filozofické fakulty. Jakmile bude dokončena přestavba budovy z ulice Čs. legií, která je jednou ze tří, je plánována druhá etapa rekonstrukcí, a to na budově z ulice Reální a v prostorách bývalé menzy z ulice Poštovní. Vedení fakulty počítá s kompletní modernizací celého komplexu Filozofické fakulty v horizontu pěti let.

Dostupnější a kvalitnější vzdělávání

Rekonstrukce se dotkne učeben, chodeb, studovny, toalet, ale i části dvorního traktu, kam bude na vnější část budovy umístěn výtah a prosklená chodba. Právě výtah a chodba si vyžádá největší investice.

„Cílem modernizace je zpřístupnění studia handicapovaným studentům a vytvoření exkluzivního pracoviště, které umožní aplikovat moderní výukové metody,“ přibližuje manažer projektu dr. Vítězslav Vilímek z Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Architektonické návrhy vznikaly také s ohledem na seniory a na potřeby znevýhodněných studentů, tedy zrakově a sluchově postižené nebo studenty s omezením pohybu. V současné době studují na Filozofické fakultě přibližně dvě desítky studentů s handicapem. Jejich počet by se však po rekonstrukci mohl výrazně zvýšit, bezbariérové přístupy v celé budově totiž umožní rozšíření nabídky studia.

Do budoucna se tak zlepší nejen kvalita, ale i dostupnost vzdělávání. Z toho důvodu dojde i k navýšení kapacity učeben, které dostanou nejmodernější vybavení, zmodernizují se i multimediální učebny a tlumočnické laboratoře, počítá se s instalací vodicích pásů pro slabozraké. Investice poputují rovněž na zakoupení výpočetní techniky pro počítačové učebny, výměnu serverů a elektrorozvodů, topení, instalaci zcela nového mobiliáře a informačního systému, a to vše s ohledem na osoby s postižením.

Kontakt pro média:

Nela Parmová
Referentka pro vnější vztahy
Filozofická fakulta Ostravské univerzity
telefon: 553 46 1814
GSM: 734 353 573
email:

Vizualizace vypracovalo a poskytlo architektonické a projektové studio Marpo, s. r. o. Pro potřeby publikování je možné vizualizace na požádání zaslat v kvalitě potřebné pro tisk.

logolink