Ostravská univerzita propojuje ostravský a katovický region – vedení měst, vysoké školy i podnikatelský sektor

Přijměte pozvání na křest knihy Restrukturalizace regionů ostravského a katovického jako možnost česko-polské spolupráce, který se bude konat 30. března 2017 v Dolní oblasti Vítkovic v prostorách Compress Hall. Křtu knihy se ujme senátor Zdeněk Nytra, pozvání přijal také primátor města Ostravy Tomáš Macura, generální konzul Polské republiky v Ostravě Janusz Bilski a další významní hosté. Do Ostravy se sjedou zástupci vysokých škol z České republiky, Polska i Ruské federace. Mezi pozvanými hosty nebudou chybět ani zástupci podnikatelské sféry, kteří jsou významnými partnery při rozvoji města i celého kraje. Publikace je určena především těm, kteří se podílejí na strategii rozvoje uvedených regionů.

Kniha je výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi Filozofickou fakultou Ostravské univerzity a polskými univerzitami. „Oba regiony (ostravský i katovický) jsou tradičně průmyslové a za posledních třicet let prošly výraznou proměnou. Po přelomu tisíciletí je na ně nahlíženo jako na regiony, které neuspěly v globalizující se ekonomice,“ vysvětluje děkan Filozofické fakulty OU Aleš Zářický. Předkládaná publikace se snaží postihnout ekonomické, geografické, sociologické a historické problémy, které autoři jednotlivých kapitol definovali na základě interdisciplinárního výzkumu. „Pro pochopení dnešních problémů obou regionů je důležité znát širší kontext. Společně s polskými kolegy jsme se proto snažili předložit ucelený obraz Ostravska i Katovicka a napomoct tak k procesu komplexní proměny,“ uzavírá Zářický.

Spolupráce s katovickým regionem je přínosná na všech úrovních, nevyjímaje akademickou. Oba regiony totiž spojuje nejen geografická poloha a průmyslová minulost, ale především snaha vymanit se z problémů, které utlumování hornictví a hutnictví přináší. Jednotlivé kapitoly si všímají depopulace a nezaměstnanosti regionů, možnosti pronikání nových odvětví, proměny krajiny, sociálních podmínek, pracovního trhu apod. Přestože se jedná o regiony příhraniční, důsledky proměn v posledních desetiletích s sebou přinesly na obou stranách hranic odlišné problémy. Publikace však předkládá oblasti ostravského a katovického regionu v úzké návaznosti. Kniha je v polském i českém jazyce a je neprodejná.

Kdy: 30. března 2017, 14 hodin
Kde: DOV, Areál Dolu Hlubina, Compress Hall
Více informaci naleznete v přiložené pozvánce a programu, prosím o registraci na adrese nebo telefonicky na čísle 734 353 573.

Kontakt:

Nela Parmová, DiS.
Referentka pro vnější vztahy
Filozofická fakulta Ostravské univerzity
Tel.: 553 46 1814 | GSM: 734 353 573 | e-mail: