Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Výstavní činnost Galerie Student Ostravské univerzity
Id projektuSMO 2017 Kultura
Hlavní řešitelPhDr. Ondřej Vorel, ArtD.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelDěkanát PdF, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceCílem projektu je zkvalitnění dosavadní činnosti Galerie Student Ostravské univerzity, která se zaměřuje na výstavní činnost nejen regionálních výtvarných umělců, ale také současných zahraničních umělců (Polsko, Slovensko, Španělsko, Francie, Chile /Týden španělské kultury v Ostravě/), vyhledává a vychovává (přednášková činnost) mladé výtvarné talenty (Katedra výtvarné výchovy PdF OU a její partnerské vysoké školy u nás a v zahraničí), a to pro všechny skupiny obyvatel regionu, zvláště pak pro žáky a studenty ZŠ a SŠ. V roce 2017 Ostravská univerzita počítá s rozšířením působení Galerie Student i na pracoviště Přírodovědecké fakulty OU.Projekt je v souladu se Strategickým plánem města Ostravy nabízet vysoce kvalitní zdravotní, sociální a vzdělávací služby (včetně jejich propagace) s cílem zlepšit vnímání kraje a města Ostrava veřejností a jejich partnery (vytvořit systém spolupráce v oblasti kultury, vzdělávání a výchovy). Prostřednictvím činností umělecko-vzdělávací povahy se jedná o důstojnou prezentaci výtvarných děl studentů VŠ a jejich pedagogů, význačných výtvarných umělců našeho regionu a ze zahraničí a setkávání všech cílových skupin, zejména žáků a studentů ZŠ, SŠ a VŠ našeho kraje.K propagaci projektu budou zhotoveny také propagační předměty (např. pozvánky, letáky, plakáty, katalogové listy) s využitím prvků vizuální identity a budou poskytnuty účastníkům v průběhu výstav, workshopů, případně konferencí. Uvedenými prostředky bude projekt propagován směrem k cílovým skupinám a dalším subjektům, propagační letáky budou umísťovány také na středních a základních školách, vývěskách samospráv, budou informována místní informační centra.