Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Praktické implikace konceptu subjektu v současné filozofii
Id projektuSGS04/FF/2015-2016
Hlavní řešitelPhDr. et Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceSubjekt je klíčovou filozofickou kategorií už od raného novověku, kde byl primárně epistemologickou kategorií ve vztahu k objektu poznání. Avšak současná filozofie zaznamenala v chápání této kategorie značný posun, některé směry se snaží tuto kategorii nově formulovat (Badiou, Žižek), radikálně reformulovat (Heidegger, Merleau-Ponty) nebo dokonce zcela dekonstruovat (post-strukturalismus, Derrida, Deleuze, částečně Foucault). Většina významných směrů se však určitým způsobem této kategorie dotýká, dokonce i v analytické části filozofie, zejména v těch jejích oblastech, které reflektují poznatky kognitivních věd (filozofie mysli, jmenujme alespoň Searla, Nagela). Žadatelé grantu se zaměří na identifikaci a analýzu nových aspektů této tradiční kategorie, a to v myšlení nejnovějším (současná neurověda, současné reflexe genderovaného subjektu) nebo naopak tam, kde se zatím o konceptu subjektu uvažovalo jen velmi málo (diskurs ?lidové psychologie?, Flusserova koncepce subjektivity a intersubjektivity). Přínos spatřujeme v komplexním uchopení zřejmě nejzávažnější filozofické kategorie dneška a důrazu na její praktické implikace, např. ve filozofickém poradenství, v kontextu buddhistických meditací, které zkoumá dnešní kognitivní věda, v kontextu Lewisovy ?sdílené znalosti? (common knowledge) i jinde. Cílem je zhodnotit závažné současné koncepce subjektu ve vztahu k jejich praktickým důsledkům.